Archív krajských listů

Nejlepší kroniku v kraji má Cheb

Josef Turek
Na 4. krajském semináři kronikářů Karlovarského kraje byli 31. října vyhlášeni vítězové 1. ročníku soutěže Kronika roku.

Kraj podpořil třídění odpadů

Třídění odpadů
Celkem 930 tisíc korun rozdělí Karlovarský kraj mezi 18 škol a 5 měst v rámci projektu na třídění odpadů , na němž se podílí se společností.

Výstava "Křížová cesta – rok před stopadesátkou" v Nejdku

Znak Nejdku
Ve čtvrtek 1. listopadu 2007 bude v nejdecké pobočce Krajského muzea Karlovarského kraje, Muzea Karlovy Vary otevřena výstava dětských prací výtvarných, fotografických a literárních na téma křižák obecný a „Křižák“ v Nejdku. Práce žáků nejdeckých škol jsou inspirovány největší nejdeckou událostí roku 2008, kdy v roce 150. výročí dokončení věhlasné křížové cesty ( byla vysvěcena 24. 10. 1858) bude znovu vysvěcena a slavnostně otevřena obnovená Nejdecká křížová cesta.

Starostové obcí na semináři k zákonu o svobodném přísupu k informacím

odborný seminář
Celkem 75 starostů a zástupců obcí Karlovarského kraje vyslechlo seminář Oldřicha Kužílka o změnách v Zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Oldřich Kužílek je spoluautorem této normy a poradcem a školitelem pro oblast přísupu k informacím. Seminář pořádal Krajský úřad Karlovarského kraje.

Chebské valdštejnské sbírky putují na výstavu do Prahy

Cheb
Výstava "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" bude vyvrcholením celoročního projektu "Rok Albrechta z Valdštejna".

Zlatá plaketa pro muzeum v Krásně

Zlatá plaketa Krásno
Zlatou pamětní plaketu a diplom předal 24. října zástupcům muzea v Krásně a představitelům Krajského muzea Karlovarského kraje předseda Českého báňského úřadu Roman Makarius.

Kraj rozdělí další peníze na hospodaření v lesích

Lesy
Téměř 700 tisíc korun plánuje v dalším sledu rozdělit Karlovarský kraj mezi žadatele, kteří pečují o lesní porosty.

Hotelová škola v Mariánských Lázních spolupracuje s Japonci

stáž v Japonsku
Spolupráci s hotelovou akademií se sídlem v japonském Tokiu navázala v loňském roce  Hotelová škola v Mariánských  Lázních. Škola letos v březnu  podepsala s Japonci smlouvu o spolupráci a výměně žáků. V červnu odletěli první 4 žáci na  tříměsíční odbornou stáž do Tokia. Jejím cílem bylo poznat gastronomii, tradice a kulturu Japonska.

Školský portál využívá už polovina žáků v kraji

Kamil Řezníček
Za prvních 40 dní provozu internetového školského portálu se do systému přihlásilo 7000 žáků z celkového počtu 14 435 středoškoláků, kteří nastoupili ke studiu ve školním roce 2007/08 na střední školy zřizované krajem.

Karlovarský kraj podpoří místní akční skupiny (MAS)

Venkov
Karlovarský kraj rozdělí celkem 1 milion korun mezi pět místních akčních skupin. „Záměrem Karlovarského kraje je podporovat rozvoj venkova. Jednou z možností je podpořit činnost místních akčních skupin. Základním principem čerpání finančních zdrojů z EU je pro venkovský prostor princip LEADER,“ uvedl radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.
1 - 10 Next