Archív krajských listů

Krajský úřad zvítězil v soutěži k rovným příležitostem

Ředitel KU
Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem, to je název soutěže, jejíž nultý ročník vyhlásila pro obce a krajské úřady společnost Gender Studies ve spolupráci s MV ČR.

Druhé výročí vzniku KIS KK

KIS KK

U příležitosti druhého výročí svého vzniku proběhlo 23. srpna setkání zástupců Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova s partnery a spolupracovníky v budově SZeŠ Dalovice.

Hejtman Josef Pavel: Nemocnice mají jediný úkol - zachraňovat zdraví a životy

Hejtman Josef Pavel
Klinické audity a analýza spádové oblasti nemocnic ukázaly, že v Karlovarském kraji je nadbytek standardních nemocničních lůžek, která proto nejsou efektivně využívána, a naopak nedostatek lůžek intenzivní péče, především ventilovaných.

Zástupci kraje diskutovali o optimalizaci lůžkového fondu KKN

Optimalizace KKN
V posledním srpnovém týdnu se na pracovním setkání k tématu optimalizace lůžkového fondu krajské nemocnice sešli zástupci kraje, Karlovarské krajské nemocnice, představitelé odborných lékařských společností, starostové obcí a odborná veřejnost.

Návštěva z čínského Hainanu

Delegace z Hainanu
Delegace z čínské provincie Hainan navštívila 21. srpna Karlovarský kraj.

Japonský pěvecký sbor v Karlovarském kraji

Japonský sbor
Na mezinárodní výměnný koncertní zájezd přijel do Karlovarského kraje dětský pěvecký sbor z japonského města Takahashi.

Karlovarský kraj vyplatí nálezné

Jiří Behenský
Karlovarský kraj vyplatí nálezné muži, který loni objevil u Pomezí na Chebsku stříbrný poklad a odevzdal ho chebskému muzeu.

Projekt informačních tabulí dokončen

Informační tabule

V první polovině července byla završena první dílčí část projektu Česko - bavorský geopark.

Jednalo se o vytvoření základního informačního systému, který by měl seznámit návštěvníky kraje a širokou veřejnost s geologicky významnými a turisticky atraktivními lokalitami. „V našem regionu  se nachází celá řada  oblastí unikátního geologického a montánního charakteru, které je zapotřebí propagovat a přiblížit turistům,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Nový vysokoškolský studijní obor v kraji

Studenti VŠ

Česká zemědělská univerzita v Praze otevírá od října tohoto roku kombinované - dálkové bakalářské studium v oboru Územní technická a správní služba.

Obor je zaměřen na územně technickou správu, aplikovanou a krajinnou ekologii. Výuka bude probíhat v prostorách Střední zemědělské školy v Dalovicích. Prostory zajistil Karlovarský kraj, který navíc  zprostředkuje služby krajské knihovny pro potřeby studentů. „Je dobře, že má kraj novou možnost vysokoškolského studia, zvlášť když se jedná o obor, který může napomoci úpravě a tvorbě krajiny, což se odrazí na rozvoji celého regionu,“ řekl krajský radní pro oblast školství Kamil Řezníček.

Karlovarský kraj vydal novou cyklistickou mapu regionu

Cyklomapa
Novou cyklistickou mapu vydal Karlovarský kraj v nákladu 10 000 kusů. Náklady na její pořízení činily 250 000 korunpeníze vydal kraj ze svého rozpočtu. Mapa je trojjazyčná, obsahuje údaje v češtině, angličtině a němčině. Lidé si ji budou moci zakoupit v regionálních a městských infocentrech a v krajské knihovně od poloviny srpna.
1 - 10 Next