Archív krajských listů

Sportovcem roku se stal podruhé Lukáš Bauer

Sportovní legenda Jaroslav Kolář
Vítězové VI. ročníku ankety "Nejlepší sportovci a sportovní osobnost Karlovarského kraje za rok 2006" převzali ocenění ve čtvrtek 29. března ve slavnostním sálu hotelu Richmond.

Hejtman přivítal velvyslance Slovinské republiky

Slovinský velvyslanec
Velvyslanec Slovinské republiky Franc But a ekonomický rada velvyslanectví Slovinské republiky Tilen Peče přijeli do Karlovarského kraje sbírat zkušenosti pro připravovaný vznik regionálních samospráv ve Slovinsku. Ty mají vzniknout v nejbližší budoucnosti.

Policisté představili nový projekt

Konference policistů
Prezentace projektu community policing a zkušenosti s touto metodou v pilotních městech - to byla hlavní témata konference k projektu Podpora a posílení prevence a metody community policing v práci Policie České republiky.

Žádosti o umístění přijímají konkrétní zařízení pro seniory

radní Ellen Volavková
Karlovarský kraj předal koncem února tohoto roku agendu evidence žádostí o umístění v zařízeních poskytujících sociální služby seniorům přímo konkrétním zařízením.

Karlovarský kraj se zúčastní veletrhu URBIS INVEST v Brně

Urbis Invest
Za měsíc, ve dnech 17. až 21. dubna 2007, otevře brány veletrh URBIS INVEST. Tato akce je ojedinělým projektem a největším veletrhem v oblasti investičních příležitostí ve střední Evropě. Navíc je jedinečným fórem na kterém proběhne již tradiční největší setkání starostů v rámci 14. Kongresu starostů obcí a měst.

Karlovarský kraj se aktivně zapojil do vzdělávacího projektu UNIV

Konference UNIV
Stále rostoucí provázanost počátečního i dalšího vzdělávání na středních školách s firmami a dalšími sociálními partnery Karlovarska potvrdila celokrajská konference vzdělávacího projektu UNIV, která se 15. a 16. března konala v Mariánských Lázních. Podle přednesených příspěvků přináší součinnost škol a praxe v kraji mimořádnou vzájemnou výhodnost i úspěšnost na trhu práce.

Školy v Karlovarském kraji dostanou letos více než dvě miliardy korun

ředitel Roman Rokůsek
Celkem 2,137 miliardy korun ze státního rozpočtu dostane v letošním roce na 300 škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.V porovnání s rokem 2004, kdy ještě neplatil nový školský zákon, se jedná o cca 270 miliónů korun více. Počet žáků a studentů v regionu přitom stále ubývá.

Hejtman Josef Pavel se účastní zasedání Výboru regionů v Římě

hejtman Josef Pavel
Hejtman Josef Pavel se 22. - 23. března účastní v Římě 69. plenárního zasedání Výboru regionů u příležitosti oslav 50. výročí uzavření Římských smluv.

Obce a mikroregiony získají v rámci Programu obnovy venkova 20 milionů korun

Obnova venkova
Obce a mikroregiony mohly letos žádat příspěvky celkem z pěti dotačních titulů:

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary - práce v institucích Evropské unie

Práce v EU
Evropská unie má přímý vliv na život občanů ve všech současných i budoucích členských státech. Díky širokému spektru aktivit, politik a programů poskytují instituce EU zajímavé možnosti dlouhodobé a upokojující pracovní kariéry, a to jak pro zkušené experty v jednotlivých oblastech, tak pro absolventy vysokých škol bez rozsáhlé předchozí praxe. Stejně tak aktivity institucí Unie nabízí příležitosti pro časově omezené pracovní uplatnění či získání jedinečných zkušeností a profesionální praxe pro uchazeče bez vysokoškolského vzdělání.

1 - 10 Next