Archív krajských listů

Pomoc obcím po vichřici

vichřice
Krajský úřad Karlovarského kraje informoval dopisem obce, že mohou žádat o státní pomoc při obnově postižených území. V současné době jedná s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj České Republiky ve věci rychlého řešení postupu podávání žádostí a určení dokladů, jejichž předložení je nezbytné pro splnění podmínek poskytnutí státní pomoci.

Nemocným dětem slouží nově vybavená škola

herna1
Nemocnice v Karlových Varech otevřela po celkové rekonstrukci   Základní a mateřskou školu, která slouží potřebám dětského oddělení. Do oprav investovala kolem 250 000 korun ze svých zdrojů, další peníze poskytli sponzoři a vybavení dodal bezplatně Karlovarský kraj.

Karlovarský kraj získal Cenu za inovaci

cena
Karlovarský kraj převzal v pátek 19. ledna 2007 v rámci 3. Národní konference kvality ve veřejné správě další ocenění.

Karlovarský kraj uspěl na Ministerstvu životního prostředí

odpadky
Česká republika žádá vrácení odpadu ze Studánky u Aše zpět do Německa.

Vichřice v Karlovarském kraji

kalamita
Kalamitní stav způsobený vichřicí řešily složky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Doposud se podařilo zprůjezdnit všechny silnice I. tříd. Provoz stále zůstává omezen v něterých úsecích komunikací nižších tříd.. Největší problémy mají silničáři na Toužimsku a v horských oblastech Krušných hor, kde odstraňují popadané stromy.

Liga odpadů pokračuje i v letošním roce

Luboš Orálek
Karlovarský kraj vyhlásil druhý ročník soutěže obcí "Liga odpadů". Soutěž je jednou z akcí pilotního projektu Karlovarského kraje a společností EKO-KOM k intenzifikaci sběru využitelné složky komunálního odpadu včetně odpadu z obalů.

Evropská dobrovolná služba

eurocentrum
Máte zájem pracovat v cizí zemi, poznat novou kulturu a prostředí, získat více zkušeností, ale jste mladí, bez praxe, a nevíte jak na to? Řešením může být „Evropská dobrovolná služba“ (EDS).

Krajský úřad získal ocenění za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006

cena
Cenu převzali v Liberci náměstek hejtmana Jiří Behenský a ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek na třetí Národní konferenci kvality ve veřejné správě, která potrvá až do pátku 19. ledna.

Karlovarský kraj vydal publikaci o památkách

kniha
Publikaci Památky Karlovarského kraje - koncepce památkové péče v Karlovarském kraji“ autorů ing.arch. Karla Kuči a Mgr. Lubomíra Zemana slavnostně pokřtili hejtman Josef Pavel, náměstek Jiří Behenský spolu s oběma autory v Rytířském sále loketského hradu. Kniha popisuje současný stav památek v regionu.

Nově otevírané studijní obory v Karlovarském kraji

Kamil Řezníček

V měsíci září 2006 rozhodla Rada kraje o zavedení nových oborů vzdělání, které by měly rozšířit oborovou strukturu v Karlovarském kraji a obohatit tak nabídku pro zájemce o studium na středních školách. Požádala proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o jejich zapsání do rejstříku škol a školských zařízení.
1 - 10 Next