Archív krajských listů

Za peníze od sponzora nakoupí nemocnice přístrojové vybavení

Hejtman a jednatel karlovarské nemocnice přebírají šek
Karlovarská obchodní firma SLOT Game, a.s., věnovala 600 tisíc korun na vybavení Nemocnice Karlovy Vary a Nemocnice Sokolov zřizovaných Karlovarským krajem. Peníze jsou určeny na vybavení kardiocentra karlovarské nemocnice a na zakoupení elektrokoagulátoru pro ortopedické oddělení sokolovské nemocnice.

PF 2005

Stromeček
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí, lásky a životní pohody v roce 2005 přejí čtenářům Hejtmanských listů a všem obyvatelům Karlovarského kraje  hejtman Josef Pavel,
náměstci hejtmana,
členové Rady Karlovarského kraje
a všichni pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Všechny tři nemocnice Karlovarského kraje vytvořily za prvních devět měsíců roku 2004 zisk

Jiří Mutinský, krajský radní pro oblast zdravotnictví
Nemocnice Karlovy Vary, Nemocnice Sokolov a Nemocnice Cheb, které patří Karlovarskému kraji, vytvořily za prvních devět měsíců letošního roku účetní zisk v celkové výši kolem 86 milionů korun.

Hejtman Josef Pavel předal Ceny Sdružení českých spotřebitelů "Spokojený zákazník Karlovarského kraje 2004"

Ceny podnikatelům předal hejtman Josef Pavel
Pod záštitou a za osobní účasti hejtmana Josefa Pavla se 14. prosince odpoledne na krajském úřadu uskutečnilo slavnostní předávání Cen Sdružení českých spotřebitelů "Spokojený zákazník Karlovarského kraje 2004".

Nové vedení Karlovarského kraje se představilo starostům měst a obcí

Nově zvolené vedení Karlovarského kraje se představilo starostům měst a obcí
První setkání nově zvoleného vedení Karlovarského kraje se staroty měst a obcí se uskutečnilo 10. prosince. V Labitzkého sále karlovarského Poštovního Dvora se 71 starostů seznámilo nejen s novými členy Rady Karlovarského kraje, ale i s jejich názory a představami, se kterými do svých funkcí vstupují.

Karlovarský kraj, bavorský region Horní Franky a saský region Chemnitz projektem CLARA@eu dále zlepší vzájemnou spolupráci

Problémy společného evropského regionu budou řešit společné komise odborníků z Karlovarského kraje, Bavorska a Saska.
Zlepšit spolupráci při odstraňování následků živelních katastrof, užší kooperaci v oblasti řešení krizových situací, turistického ruchu, spolupráce měst a obcí, dopravy a životního prostředí má přinést Karlovarskému kraji, vládním regionům Horní Franky (Oberfranken) a Chemnitz nový projekt CLARA@eu. Jeho zahajovací konference proběhla 8. prosince ve Stadthalle v hornofranckém Bayreuthu. 

Karlovarský kraj bude zatím hospodařit s rozpočtovým provizoriem

První zasedání nového krajského zastupitelstva
Karlovarský kraj bude v začátku roku 2005 hospodařit s rozpočtovým provizoriem ve výši přibližně 2 miliardy korun, které je sestaveno jako vyrovnané a odpovídá přibližně úrovni roku 2004. Provizorní rozpočet 9. prosince na svém prvním povolebním zasedání schválilo krajské zastupitelstvo rozčleněný do jednotlivých příjmových a výdajových kapitol.

Hejtmanem Karlovarského kraje byl opět zvolen Josef Pavel z ODS

Noví zastupitelé kraje složili slib do rukou hejtmana Josefa Pavla
Hejtmanem Karlovarského kraje bude i další čtyři roky Josef Pavel z ODS. Z pětačtyřicetičlenného zastupitelstva pro něj na ustavující schůzi Zastupitelstva Karlovarského kraje hlasovalo 28 zastupitelů koalice ODS a ČSSD. Další dva hlasy dostal i od dvojice zastupitelů Koalice pro Karlovarský kraj.

Ve čtvrtek 9. prosince se poprvé sejde nové krajské zastupitelstvo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
První ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Karlovarského kraje se koná ve čtvrtek 9. prosince od 9.00 hodin v Jednacím sále zastupitelstva v hlavní budově hejtmanství.