Archív krajských listů

Sokolovští hasiči dostali další část týlového vybavení

Sokolovští hasiči dostali další část týlového vybavení
V případě potřeby mohou sokolovští hasiči během několika minut vybudovat kdekoli zázemí pro krizový štáb, evakuované obyvatele nebo zdravotníky. Umožňuje jim to systém týlového kontejneru spolu s nafukovacími stany.

Setkání hejtmana Karlovarského kraje a jeho náměstků se starosty obcí Karlovarského kraje

Již 6. pracovní setkání vedení Karlovarského kraje se starosty měst a obcí Karlovarského kraje se uskuteční 5. prosince 2003 v Parkhotelu Richmond v Karlových Varech od 9.00 hodin. Setkání vedení kraje tradičně svolává dvakrát ročně - vždy koncem května nebo na počátku června a v první polovině prosince.

Karlovarský kraj se bude viditelně prezentovat i v roce 2004

Karlovarský kraj se bude viditelně prezentovat i v roce 2004
Zhruba 3,3 milionu korun hodlá Rada Karlovarského kraje v roce 2004 investovat do propagace kraje. "Zhruba polovina z těchto výdajů má směřovat na vlastní prezentaci kraje na nejrůznějších veletrzích. Druhá polovina má směřovat na výrobu dalších propagačních materiálů. Kraj by se měl v příštím roce zúčastnit dvou veletrhů v republice, a to v Brně a v Praze, a dvou v Německu - v Berlíně a Lipsku. Dalších šesti veletrhů se zúčastníme v rámci nabídky Czechinvestu," informuje náměstek hejtmana pro oblast kultury, památek, lázeňství a cestovního ruchu Jiří Behenský.

Udělení cen spokojeného zákazníka

Cenu Sdružení českých spotřebitelů (SČS), nazvanou Spokojený zákazník Karlovarského kraje, získalo 25. listopadu na Krajském úřadě Karlovarského kraje celkem deset firem. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele.

Rychlostní čtyřpruh vede od hranic s Německem nyní až ke Kynšperku nad Ohří

Rychlostní čtyřpruh vede od hranic s Německem nyní až ke Kynšperku nad Ohří
24. listopadu byl v Karlovarském kraji oficiálně otevřen další úsek plánované silnice R6 od křižovatky Y ke Kamennému dvoru. Nově dokončený úsek strategické silnice, která spojuje hraniční přechod Pomezí, Cheb a přes Sokolov a Karlovy Vary vede až do Prahy, měří necelých čtyři a půl kilometru. Nový úsek rychlostní komunikace tak prodloužil dosavadní čtyři proudy silnice od mimoúrovňového křížení u chebského Chlumečku až ke Kynšperku nad Ohří, čímž vznikla v kraji první rychlostní silnice o délce 11,5 kilometru.

Obyvatelé Karlovarského kraje omezení linek veřejné dopravy zatím nepocítí

Obyvatelé Karlovarského kraje by se ani v příštím roce neměli dočkat žádných nemilých překvapení v osobní veřejné dopravě. Přestože České dráhy rušení některých spojů na vybraných tratích plánují, krajský úřad předpokládá, že rozsah základní osobní dopravy udrží na letošní úrovni. Velkou starost ale krajským úředníkům dělá fakt, že dosud neznají částku, kterou od státu na zajištění základní dopravní obslužnosti v příštím roce region dostane.

Nemocnice Karlovarského kraje už mají své dozorčí rady

Zastupitelé Karlovarského kraje 24. listopadu schválili první členy dozorčích rad nemocnic Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, které jsou po říjnovém rozhodnutí krajského zastupitelstva společnostmi s ručením omezeným.
Zastupitelé dále doplnili zakladatelské listiny nemocnic jako obchodních společností.

Karlovarský kraj vstoupí do roku 2004 s rozpočtovým provizoriem

Rozpočtové provizorium Karlovarského kraje pro první měsíce příštího roku, než bude přijat státní a následně řádný krajský rozpočet, schválila Rada Karlovarského kraje .

Karlovarský kraj podporuje Horskou službu

Částku 50 tisíc korun schválila rada Karlovarského kraje jako příspěvek na činnost Horské služby v Božím Daru. Jde o účelovou dotaci, protože peníze jsou určeny na nákup zdravotního fixačního a podobného materiálu a také na hrazení zdravotních prohlídek horských záchranářů.

Karlovarský kraj má v trendech rozvoje kultury jasno

Hlavní úkoly rozvoje kultury, památkové péče, cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji nastiňuje rozsáhlý komplexní dokument, který byl po půldruhém roce práce dokončen na krajském úřadu. Materiál má celkem 43 bodů a reaguje na obdobný souhrnný dokument rozvoje v této oblasti, jehož schválila česká vláda.
1 - 10 Next