Archív krajských listů

V chebské nemocnici začal sloužit moderní přístroj na ozařování nádorů

V chebské nemocnici začal sloužit moderní přístroj na ozařování nádorů
Pacienti s nádorovými onemocněními již nemusí z Karlovarského kraje dojíždět za léčbou do Prahy, Plzně nebo Ústí nad Labem.
Jedno ze dvou nejmodernějších ozařovacích zařízení v České republice začalo 12. srpna sloužit pacientům v Chebu. Obdobným lineárním urychlovačem, který umožňuje daleko přesnější zaměření nádoru a tím i účinnější ozařování s menšími vedlejšími účinky, je vybavena pouze nemocnice v Ostravě. Přístroj výrazně urychlí léčbu pacientů v Karlovarském kraji, který se potýká s největším výskytem a úmrtností na nádorová onemocnění. Ročně je v našem regionu hlášeno téměř 2000 případů nových zhoubných nádorů.

Karlovarský kraj zruší 102 lůžek ve svých třech nemocnicích

Karlovarský kraj zruší 102 lůžek v bývalých třech okresních nemocnicích v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu, které na počátku roku převzal od státu. Rušení lůžek vyplývá z dokumentu Restrukturalizace akutní lůžkové péče v kraji, který 21. srpna společně se Zdravotním plánem Karlovarského kraje schválilo krajské zastupitelstvo. Přijetí obou dokumentů do konce srpna si vyžádalo ministerstvo zdravotnictví jako podmínku pro padesátiprocentní oddlužení závazků bývalých státních nemocnic.

Dohoda o výroční konferenci RDA v Karlových Varech podepsána

Dohoda o výroční konferenci RDA v Karlových Varech podepsána
Dohodu o konání výročního 53. zasedání Mezinárodního sdružení podnikatelů v autobusové turistice (RDA) ve dnech 18. až 21. dubna 2004 v Karlových Varech podepsali 18. srpna v Kolíně nad Rýnem hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, prezident RDA Richard Eberhardt a za město Karlovy Vary náměstkyně primátora Jana Petříková.

Diskuse o zdravotnictví je v USA nepřetržitá

Diskuse o zdravotnictví je v USA nepřetržitá
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel se 11. srpna vrátil do úřadu po třítýdenním pracovním pobytu v USA. Návštěvnické programy pro české zástupce ministerstev, parlamentu, senátu a krajů, které fungují už několik let, jsou na základě pozvání americké vlády financovány ministerstvem zahraničí USA v ČR.

"Náš pracovní program ve Spojených státech amerických se dotýkal především oblastí školství, vzdělávání, zdravotnictví, financování úrovní tamější samosprávy a vztahů federální správy se správou státní a městské úrovně. Seznamovali jsme se i s problematikou rozvoje území, neziskových organizací a soužití národnostních menšin," ilustruje Josef Pavel program návštěvy pěti českých hejtmanů za oceánem.