Archív krajských listů

Karlovarský kraj schválil opět vyrovnaný rozpočet s příjmy 1,2 miliardy Kč

Karlovarský kraj schválil opět vyrovnaný rozpočet
Karlovarský kraj má pro letošní rok opět vyrovnaný rozpočet. Příjmy a výdaje kraje mají činit 1,189 miliardy korun, což je téměř trojnásobek loňského rozpočtu. Rozhodli o tom ve čtvrtek 23. ledna po krátké diskusi zastupitelé Karlovarského kraje 44 hlasy z celkových 45. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel, za necelou hodinu byl rozpočet bez sebemenších pozměňovacích návrhů schválen.

Sportovec Karlovarského kraje 2002

Sportovec Karlovarského kraje 2002
Karlovarský kraj vyhlásil II. ročník ankety nazvané Nejlepší sportovci a sportovní osobnost Karlovarského kraje za rok 2002.

"Kritériem je umístění jednotlivců a kolektivů na mistrovství ČR, ME, MS a účast na významných mezinárodních soutěžích. Nejlepší sportovce a osobnost v jednotlivých kategoriích vybírají občanská sdružení z oblasti sportu a anketu vyhodnocuje Sportovní komise při Radě Karlovarského kraje," říká náměstek hejtmana Petr Horký. Přihlášky je možné zasílat na krajský úřad do konce ledna.

Karlovarský kraj na Regiontour 2003

Karlovarský kraj na Regiontour 2003
Maketu karlovarského vřídla a model historické těžní věže z muzea v Krásně na Sokolovsku obdivovali návštěvníci mezinárodního veletrhu turistických možností REGIONTOUR 2003 v Brně. Karlovarský kraj se prezentoval celkem na dvanácti stolcích a šesti grafických stěnách.