Úvodní strana > Krajské listy > V Karlovarském kraji zahájí činnost první Centrum substituční terapie

 V Karlovarském kraji zahájí činnost první Centrum substituční terapie

nemocnice Karlovy Vary
Dne 1. července 2006, tj. v sobotu od 10.00 – 13.00 hodin, zahajuje svou činnost Centrum substituční terapie v Myslbekově ul. č.p. 4, Karlovy Vary – Tuhnice. Jedná se o první centrum tohoto druhu v Karlovarském kraji.

Náplní programu substitučního centra je nabídka substituční terapie a ambulantní detoxifikace. Souběžně zde existuje možnost psychoterapeutických aktivit – individuální a skupinová terapie prováděná v místě programu. Dalšími službami je sociální poradenství, krizová intervence, spolupráce s ostatními ambulantními lékaři k zajištění léčby případných somatických komplikací. Centrum zajišťuje vyšetření krve na HIV a hepatitidy v Transfůzní stanici Karlovy Vary a spolupracuje s karlovarským K – centrem.

Karlovarský kraj přispěl na provoz Centra substituční terapie částkou 323 000 korun ze svého rozpočtu.

Program bude zajišťovat celkem  9 pracovníků: tři lékaři, čtyři zdravotní sestry, sociální pracovník a organizační pracovník.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 30.6.2006 0:00