Úvodní strana > Krajské listy > Vodácká stezka na řece Ohři vyznačena

 Vodácká stezka na řece Ohři vyznačena

Cedule na Ohři
Podrobné informační tabule podél Ohře  najdou do konce příštího týdne vodáci, kteří se chystají sjíždět řeku v Karlovarském kraji. Na území regionu, v úseku od Chebu po Boč, bude v závěru prvního červencového týdne osazeno 57 informačních cedulí. O instalování zbylých 12-ti na území Ústeckého kraje zatím Karlovarský kraj jedná s Povodím Ohře v Chomutově.

Cedule v českém, německém a anglickém jazyce usnadní vodákům pohyb po řece Ohři v úseku od Chebu po Kadaň. Celkem bude vodáky provázet podél toku Ohře 69 informačních tabulí.

Tabule budou informovat o tom, kde se právě vodák nachází, jaké kulturní památky a zajímavosti (přírodní, historické aj.) jsou v okolí. U obcí najdou vodáci na ceduli informace o obci samotné, včetně např. možností ubytování. Každá tabule také nabídne poučení o konkrétním pojmu nebo úkonu z vodáckého světa.  V místech, kde se nachází jezy, bude na ceduli informace jak je možno jez, či jinou překážku v řece překonat. Pokud se budou vodáci těmito informacemi řídit, sníží se rizika úrazů, mnohdy s tragickým koncem.

Cedule jsou v rozměrech  60 x 100 cm, budou obsahovat vždy název cedule, výřez mapy, fotografie, trojjazyčné texty, říční kilometr dle kilometráže Ohře, loga partnerů projektu (hlavním partnerem je Firma Dronte v čele s Bohumilem Pražákem, dále ZO ČSOP Oharka, Povodí Ohře s.p. a samozřejmě Nadace ČEZ, která projekt podpořila částkou 650 tisíc korun). Tato aktivita zatraktivní řeku pro vodáckou turistiku a zároveň vytvoří chybějící jednotný systém značení na řece (spolu s výraznou propagací řeky a jejího okolí a přispěním k bezpečnosti sjízdnosti pro vodáky).

V letošním roce uvažuje Karlovarský kraj ještě o vytvoření  malého informačního letáku k projektu. Vodáci mohou získat samolepky s logem Vodácké Ohře, které lze např. nalepit na loď.  To vše se děje pod patronací pracovní skupiny pro Vodáckou Ohři, ve které pracují sedí skutečně vodáci, spolu s Povodím Ohře. Největším problémem  řeky jsou stále  tábořiště a kempy. Jejich kvalita se ale postupně zlepšuje. V této oblasti kraj do budoucna uvažuje o účasti v nějakém z integrovaných projektů podpořených Evropskou unií.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 28.6.2006 0:00