Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman ocenil aktivní zálohy

 Hejtman ocenil aktivní zálohy

Ocenění aktivní záloh
Za aktivní přístup k obraně vlasti ocenil hejtman Josef Pavel čtyři členy aktivních záloh Armády České republiky.

Hejtman Josef Pavel jim předal pamětní list a upomínkové předměty. Slavnostnímu aktu předcházela neformální beseda, při které hejtman s vojáky diskutoval o současném stavu aktivních záloh v Karlovarském kraji. Tři členové byli oceněni u příležitosti životního jubilea, jeden u příležitosti ukončení své činnosti u aktivních záloh. Slavnostní oceňování aktivní záloh se letos uskutečnilo podruhé. Poprvé přijal hejtman členy těchto jednotek v loňském roce.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.4.2007 0:00