Úvodní strana > Krajské listy > Nové přeshraniční spojení vznikne mezi Mýtinou a Neualbenreuthem

 Nové přeshraniční spojení vznikne mezi Mýtinou a Neualbenreuthem

Jan Zbornik
Mezi Mýtinou na Chebsku a bavorským Neualbenreuthem by mělo během dvou let vzniknout nové silniční přeshraniční spojení pro pěší a vozidla do 3, 5 tuny.

 Bude se jednat o rozšíření silničního úseku v délce 5, 7 km od státní hranice ve směru k obcím Mýtina, Doubrava a Lipová na Chebsku. Součástí stavebních prací budou také rekonstrukce a přeložky silnic na této trase. 

Realizace společného projektu Karlovarského kraje a Bavorska je plánována za předpokladu, že obě strany získají finance z fondů EU. „Aby bylo možno celou stavbu profinancovat, tak obě strany uvažují o společném projektu pro žádost o příspěvek z Evropské unie,“ uvedl první náměstek hejtmana Jan Zborník.

Z celkových plánovaných nákladů ve výši 258 milionů korun by měl český podíl tvořit  asi 160 milionů. Finanční prostředky z EU by mohly dosáhnout 136 milionů korun a zbývající 24 miliony bude muset zajistit kraj.
 
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 26.11.2007 0:00