Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman Josef Pavel jednal v Bruselu

 Hejtman Josef Pavel jednal v Bruselu

hejtman Josef Pavel
Pracovní návštěvu v Bruselu absolvoval ve dnech 22.11. - 24.11. 2006 hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. Jako místopředseda Asociace krajů projednával s českým velvyslancem při EU Janem Kohoutem vznik zastoupení českých regionů na společné "české adrese" v budově ministerstva zahraničí v Bruselu.

Regiony obsadí první patro sedmipodlažní budovy v sousedství současného Stálého zastoupení ČR v Bruselu. Zájem zatím projevilo 9 krajů, které by se pod jednu střechu měly nastěhovat během příštího léta.

Jednali také o nutné přípravě České republiky na české předsednictví Evropské unie v roce 2009. Úloha krajů bude důležitá i proto, že budou hostit zasedání orgánů EU, například výborů a komisí Evropského parlamentu, Evropské komise, Výboru regionů či Rady Evropy. Na budoucí jednání Asociace krajů chce hejtman pozvat vládou nově jmenovaného koordinátora příprav na předsednictví Zdeňka Hrubého, aby podrobně projednali potřebné detaily.

Zásadní jednání vedl hejtman Pavel společně s hejtmanem Libereckého kraje Petrem Skokanem se zástupci Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj (DG Regio). Apelovali na vedoucího odboru přípravy Cíle III – Mezinárodní spolupráce, jež je pokračováním programu Interreg, aby komise nesnižovala počet hodnotících center. Nejbližší hodnotící centrum by totiž bylo v Drážďanech, což by mohlo komplikovat přístup k financím i k informacím především menším obcím a městům na české straně. Za významný lobbyistický úspěch lze považovat, že se hejtmanům podařilo zástupce Evropské komise o potřebě krajů jako konzultantů, administrátorů i hodnotitelů přeshraniční spolupráce přesvědčit.

Se saským ministrem vnitra Albrechtem Buttolo a se saskou europoslankyní Constanze Krehl hejtman Pavel diskutoval o budoucí přeshraniční spolupráci a společných projektech. Za nejdůležitější označil opravy a zprůjezdnění 11 dnes uzavřených přeshraničních silničních spojení, které budou otevřeny po přistoupení České republiky k Schengenským dohodám. Hejtman po představitelích Saska žádal rychlé vyřešení a otevření přechodu Potůčky-Johanngeorgenstadt. Hovořil také o nutnosti urychlit společný postup pro řešení krizových situací, tak aby jednotky záchranného systému – sanitky, hasičské vozy apod. – mohly v případě zásahu přejíždět státní hranici. Jednání bylo zakončeno slavnostním Adventním setkáním Krušnohorských sousedů – Saska a Karlovarského kraje a prezentacemi. Z Karlovarského kraje se například prezentovala firma Leander, Porcelán Loučky s.r.o.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 24.11.2006 0:00