Úvodní strana > Krajské listy > Kraj zaplatí odstranění černé skládky v Rovné

 Kraj zaplatí odstranění černé skládky v Rovné

radní Luboš Orálek
Černá skládka v katastru obce Rovná nad osadou Podstrání trápí tamní obyvatele asi 15 let. Několikrát ji ze svých prostředků odstranila obec Rovná.

Skládka se nachází v lokalitě bývalého zemědělského objektu, kde byly v současné době nalezeny odpady charakteru  komunálního, včetně například zbytků počítače, televize a lednice. Některé druhy odpadů jsou klasifikovány jako nebezpečné. „Vlastníkem pozemku je Nadace Georgia Agricoly. Ta ale nemá prostředky na odstranění skládky, a proto se obrátila na Karlovarský kraj. Zároveň podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro založení černé skládky,“ vysvětluje radní kraje Luboš Orálek.

Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje při místním šetření navíc nalezl písemnosti,  které by mohly vést k odhalení původce černé skládky. „Tyto podklady kraj zaslal Policii ČR,“ dodává radní Orálek, který  provedl rekognoskaci terénu. Poté  navštívil ředitele Technických služeb v Horním Slavkově Antonína Horna, který učinil nabídku na odstranění navezeného odpadu. Zároveň s odvezením odpadu dohodl na místě provedení terénních úprav, aby nebylo možné na lokalitu vjíždět.

Předpokládané náklady na odstranění skládky včetně terénních úprav by neměly přesáhnout 150  tisíc korun. Veškeré práce by měly být provedeny do konce července. „Rada Karlovarského kraje, která o investici rozhodla, si je vědoma , že odstraňování černých skládek, kde se nenajde původce odpadů je legislativně neřešitelné, přesto by však chtěla v příštím roce alespoň částečně pomoci obcím financovat vyčištění některých lokalit, kde odpady způsobují riziko pro životní prostředí nebo zdraví občanů. Nebude se jednat o systém dotací, ale budou se operativně posuzovat a řešit jednotlivé případy,“ upřesnil Luboš Orálek
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 23.6.2006 0:00