Úvodní strana > Krajské listy > Chebské muzeum slaví 150 let

 Chebské muzeum slaví 150 let

Muzeum Cheb
​V minulém týdnu, konkrétně v pátek 27. ledna, tomu bylo přesně 150 let, kdy rada města svým rozhodnutím založila Muzeum města Chebu. Své návštěvníky pak přivítalo o rok později, a to 15. května 1874. U příležitosti tohoto významného výročí si muzeum pro návštěvníky a příznivce připravilo několik akcí, které se budou průběžně konat během následujících dvou let.


U vzniku muzea stál velký sen a přesvědčení Georga Schmida, syna chebského kováře, vybudovat ve svém rodném městě vědeckou sbírku a založit vlastivědné muzeum. K onomu strohému úřednímu aktu ze sedmadvacátého ledna roku 1873 vedla dlouhá cesta, stejně tak i k samotnému otevření. Toho se se však již sám zakladatel nezúčastnil. Z důvodu staršího nepřiznání definitivy a zamítnutí zvýšení platu ze strany městského zastupitelstva odešel do Salcburku na místo úředníka ve studijní knihovně. Jeho osud pak skončil velmi tragicky. Nepřekonaná křivda jeho rodného města a tíživá finanční situace ho dohnala až k sebevraždě, kterou spáchal zastřelením.

Za 150 let instituce zažila roky plodné i velmi tíživé, působila zde řada vynikajících osobností, které spojily alespoň část svého života s osudem chebského muzea a taktéž nadále nejrůzněji snily o zvýšení jeho vědecké erudice, o jeho modernizaci, o prospěchu pro veřejnost či popularizaci. I dnes jeho vedení sní o moderním, veřejnosti i odborníkům přístupném muzeu, jež je významnou součástí kulturního a společenského života našeho regionu. Zda se mu to daří, můžete posoudit sami přímo v hlavní budově na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde sídlí již oněch 150 let, ale i v dalších jeho pobočkách – hrázděném statku v Milíkově,  expozici historických hudebních nástrojů v Lubech či na pravěkém mohylovém pohřebišti z doby bronzové u Žírovic.

A na co se tedy u příležitosti oslavy 150 let můžete těšit? Za všechny akce lze jmenovat připravovanou podzimní výstavu s doprovodnou publikací nesoucí název "150 let snu o muzeu". Malým dárkem pro připomenutí si tak významného jubilea bude také vstup pro všechny návštěvníky zdarma, a to každého 27. dne v měsíci.

Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum vydání: 2.2.2023 10:45