Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj začne opravovat 200 kilometrů silnic druhé a třetí třídy

 Karlovarský kraj začne opravovat 200 kilometrů silnic druhé a třetí třídy

Motoristé v Karlovarském kraji se dočkají rozsáhlých oprav vybraných úseků silnic 2. a 3. třídy. Opravy začnou v roce 2004 a potrvají až do konce roku 2006. V průběhu tří let má projít obnovou 200 kilometrů vozovek. Každá z oprav v nadcházejících třech letech proběhne ve 3 etapách. V úvahu přichází několik variant financování oprav. První by měla přijít na řadu silnice z Karlových Varů do Nejdku.

"Firmy, které úseky v délce kolem 25 kilometrů opraví, určí výběrové řízení," informuje vicehejtman Jan Zborník. Akci nazvanou 200 kilometrů vyhlásil kraj proto, že chce skončit s provizorními opravami značně poškozených silnic 2. a 3. třídy, které jsou majetkem kraje. "Dosud uplatňovaný systém pouhého flikování silnic nikam nevede. Jsou to zbytečně vyhazované peníze. Pokud chceme, aby se stav silnic skutečně změnil k lepšímu, je jedinou cestou jejich systematická oprava po celých úsecích," doplňuje hejtman Josef Pavel.

Pokud zastupitelstvo Karlovarského kraje 5. února projekt schválí, mohla by oprava prvního úseku začít už koncem února 2004. Podle Jena Zborníka se současně stane jakýmsi pilotním projektem pro všech dalších osm staveb. "V úvahu přicházejí dvě možnosti financování. Buď přímo z prostředků kraje nebo formou dodavatelského úvěru. První úsek chceme rozjet co nejdříve, i kdybychom měli kombinovat naše peníze s penězmi krajské správy a údržby silnic. O tom, které úseky budou v příštích třech letech opraveny, rozhodovalo několik kritérií. Přednost dostaly například úseky směřující k hraničním přechodům. Zajímal nás rovněž konkrétní stav jednotlivých silnic a v jaké intenzitě po nich jezdí autobusy zajišťující linkovou dopravu," zpřesňuje 1. náměstek hejtmana Jan Zborník.

Kromě úseku mezi Novou Rolí a Nejdkem by měla přijít v roce 2004 na řadu ještě část silnice mezi Loktem a Bečovem a v okolí Habartova. Opravovat se budou souvislé úseky silnic, které doprava zatěžuje nejvíce, a to včetně podloží. Kraj nutí opravovat silnice z vlastních peněz skutečnost, že příspěvky na rekonstrukce ze Státního fondu dopravní infrastruktury na obnovu krajských silnic nestačí. "Připouštím, že opravy silnic zasáhnou do provozu. Podle konkrétních úseků bude nutné hledat takové varianty, které by řidičům co nejméně zkomplikovaly život. Doprava bude buď vedena po objížďkami a tam, kde to nepůjde, bude oprava na vozovce probíhat tak, aby vždy jedna polovina zůstala průjezdná," pokračuje Zborník.

Podrobný průzkum, který si kraj nechal zpracovat, ukázal, že 40 procent silnic je v havarijním a 15 procent v nevyhovujícím stavu. Karlovarský kraj spravuje 1 831 kilometrů silnic 2. a 3. třídy a 446 mostů. Jejich celkovou zanedbanost lze odhadnout na 15 až 20 miliard korun. Na území Karlovarského kraje je ještě 249 kilometrů silnic 1. třídy, jejichž majitelem je stát. Na krytí nákladů souvisejících s krajskou silniční sítí dostal Karlovarský kraj letos od státu 395 milionů korun.
  Návrh na opravy silnic druhé a třetí třídy v Karlovarském kraji pro rok 2004

   Úsek a délka (km) :

  • křižovatka III/2201 - křižovatka II/209 Mezirolí 3,883 -
  • křižovatka II/209 Mezirolí - Nejdek 8,669 6
  • křižovatka II/Chodov - křižovatka II/220 Mezirolí 7,109 -
  • křižovatka II/210 na Poutnov - Bečov 13,404 2
  • Krásno - křižovatka III/2096a 10,737 7
  • křižovatka II/209 - křižovatka II/209 Loket 0,795 -
  • Krásno - křižovatka I/20 5,987 9
  • křižovatka I/6 - křižovatka III/21030 Svatava 5,060 -
  • křižovatka II/210 - křižovatkaIII/21233 3,670 -
  • křižovatka III/21234 - křižovatka III/21030 6,411 -


  CELKEM do konce roku 2006: 199,692 km
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 22.12.2003 0:00