Úvodní strana > Krajské listy > Kraj opět pomůže poskytovatelům sociálních služeb zápůjčkami

 Kraj opět pomůže poskytovatelům sociálních služeb zápůjčkami

Sociální služby
​Překlenout období na počátku nového roku, než dostanou poskytovatelé sociálních služeb každoroční dotaci na zajištění provozu, pomůže Karlovarský kraj. Zápůjčky z krajského rozpočtu na 1. čtvrtletí roku 2023 žadatelé obdrží počátkem roku. Během dubna by pak měli dostat očekávané dotace na své účty. V případě, že to schválí krajské zastupitelstvo, půjde na zápůjčky téměř 80 milionů korun.

„Jde o tradiční formu podpory Karlovarského kraje sociálním službám. Ty se v minulosti každoročně potýkaly s nedostatkem provozních peněz v prvním čtvrtletí roku. Služby často neměly v březnu ani na výplaty. Tuto svou situaci většinou nemohou řešit bankovními úvěry, protože nemají čím bankám ručit. O zápůjčky mohli požádat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb z území regionu, kteří splnili veškeré podmínky. Ve stanovené lhůtě dostal odbor sociálních věcí krajského úřadu 33 žádostí poskytovatelů na zajištění celkem 79 sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že požadovaná částka v souhrnu výrazně převyšovala možnosti krajského rozpočtu, museli jsme zápůjčky krátit, aby se dostalo na všechny. Na zápůjčky by mělo jít 79,996 milionu korun,“ uvedl krajský radní Robert Pisár.

Oprávněnými žadateli o zápůjčky jsou církevní právnické osoby, spolky a ústavy, obecně prospěšné společnosti. Mezi žadatele mimo jiné patří obecně prospěšná společnost KOTEC, která provozuje kontaktní centra či terénní programy, Oblastní charita Ostrov a její služba domovů pro seniory či společnost Dolmen, jež poskytuje chráněné bydlení. Předpokládá se, že poskytovatelé splatí zápůjčku Karlovarskému kraji do konce května 2023.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 23.11.2022 11:15