Úvodní strana > Krajské listy > Nepovolené reklamní poutače mizí z okolí silnic

 Nepovolené reklamní poutače mizí z okolí silnic

silnice
Nepovolené reklamní tabule představují riziko pro řidiče, proto krajský úřad postupně vyzývá majitele, aby je odstranili. Jedná se o poutače umístěné v padesátimetrovém ochranném pásmu kolem silnic první třídy.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje rozeslal koncem léta 16 výzev majitelům reklamních tabulí. Dvanáct je již odstraněno úplně,  tři jejich majitelé odsunuli ze silničního pozemku a jednu odstranil Silniční správní úřad.

Začátkem listopadu odeslal krajský úřad  dalších sedmadvacet výzev. Jedná se o reklamní tabule u silnic mezi Karlovými Vary a Plzní, Karlovými Vary a Chomutovem a mezi Ostrovem a Božím Darem. Tři majitelé již odstranění reklamních poutačů avizovali. Koncem tohoto měsíce provede Silniční správní úřad kontrolu, jak odstraňování nepovolených tabulí pokračuje. Kraj se navíc chystá vyzvat dalších přibližně sedmdesát majitelů těchto poutačů, které jsou v padesátimetrovém ochranném pásmu od silnic první třídy I/25 a I/6 nebo na pomocném silničním pozemku, aby je odstranili.

Pokud je reklama umístěná u silnice bez povolení silničního správního úřadu, je nutné, aby ji majitel odstranil po zveřejnění této výzvy na krajské úřední desce. Pokud reklamu neodstraní, je silniční správní úřad povinen reklamu do patnácti pracovních dnů zakrýt a poté zajistit její odstranění a likvidaci. To vše na náklady vlastníka nebo majitele dotyčné silnice, na které je reklamní zařízení neoprávněně umístěné. Pokud vlastník poutač neodstraní hrozí mu pokuta až 300 tisíc korun.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 22.11.2006 0:00