Úvodní strana > Krajské listy > Dotazník zjišťuje, jak se studentům a absolventům spolupracuje s místními firmami

 Dotazník zjišťuje, jak se studentům a absolventům spolupracuje s místními firmami

Webový portál Pracujmespolu.cz již rok propojuje v Karlovarském kraji místní firmy se studenty a absolventy, kteří zde hledají praxi, stáž, trainee program či téma pro svoji odbornou práci. Prostřednictvím nabídek spolupráce získají studenti a bsolventi relevantní informace potřebné k rozhodování ohledně jejich následující studijní a kariérní cesty.


Zaměstnavatelé představují prostřednictvím medailonku na webu nejenom nabídku možné spolupráce se studentem či absolventem, ale také popis pracovního prostředí a trhu, na kterém se pohybují. Pro rychlou a účinnou komunikaci je pod každou nabídkou uveden kontakt na zodpovědnou osobu. Díky tomu se celý proces navázání spolupráce výrazně zrychluje a zjednodušuje. A navíc! Tato služba je pro studenty, absolventy i zaměstnavatele zcela bezplatná.

„Díky portálu se už podařilo zrealizovat několik úspěšných spoluprací, což je známkou toho, že má web Pracujmespolu v Karlovarském kraji své opodstatnění. Rádi bychom ho ještě zlepšili a zefektivnili, proto jsme spustili dotazník „Jak se ti spolupracuje s firmami v Karlovarském kraji?“. Ten je určen studentům z Karlovarského kraje studujícím zde nebo v přilehlých regionech, kterými  jsou v Ústecký, Plzeňský, Středočeský kraj nebo Praha, střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Vyplnění dotazníku trvá jen několik  minut. Díky odpovědím respondentů  bude portál Pracujmespolu.cz přizpůsoben tak, aby ještě více podpořil spolupráci mezi studenty a zaměstnavateli v Karlovarském kraji. Dotazníkové šetření probíhá online a bude ukončeno 16. října 2022. Zde je možné vyplnit online dotazník.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 5.10.2022 16:45