Úvodní strana > Krajské listy > Kraj chce prohloubit spolupráci s Dopravním podnikem Karlovy Vary

 Kraj chce prohloubit spolupráci s Dopravním podnikem Karlovy Vary

Podpis memoranda
​Nalezení optimálního způsobu zajištění přepravy cestujících ve veřejné linkové dopravě, to je cíl memoranda, které svým podpisem stvrdili hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová a místopředseda představenstva akciové společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary Lukáš Siřínek.

Na základě společného memoranda bude kraj, město i dopravní podnik diskutovat o třech variantách spolupráce, z nichž se pak vybere ta nejvhodnější. „Kraj čeká uzavírání dlouhodobých smluv na zajištění dopravní obslužnosti autobusy v regionu. Na základě odborných doporučení a prověřené spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary jsme se rozhodli pro partnerství a jednotný postup, což by mělo být pro naše obyvatele zárukou kvalitních služeb ve veřejné dopravě,“ řekl Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.

Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové jde o první krok, který ukazuje ochotu navázat spolupráci na zajištění dopravní obslužnosti v celém kraji. „Dopravní podnik má moderní vozový park, který slouží lidem nejen v městské hromadné dopravě. A doufejme, že se kraji podaří vysoutěžit i autobusy na stlačený plyn,“ dodala primátorka.

Jednotlivé varianty obsažené v memorandu popsal místopředseda představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek: „První variantou je, že by kraj společně s městem prostřednictvím dopravního podniku zajišťovaly kompletní dopravní obslužnost na území regionu. V druhé variantě jde o zadání zakázky sdruženým zadavatelem, což by znamenalo mimo jiné vznik společného krajského a městského dopravního podniku. Třetí možností je podpora stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti, kterou nyní dopravní podnik v regionu zabezpečuje.“ Jako nejlepší se přitom jeví první varianta, v rámci které by Dopravní podnik Karlovy Vary zajišťoval závazek veřejné služby pro celý region.

Kraj zároveň pokračuje ve výběru dodavatele autobusů na stlačený plyn (CNG), které by jezdily ve veřejné dopravě po celém regionu. „Do měsíce už bychom měli znát výsledek zadávacího řízení. Výroba autobusů pak potrvá 15 měsíců. Dopravní podnik KV by se podle evropského práva nemohl přihlásit do výběrového řízení na dopravní obslužnost, díky memorandu bychom mu však dali šanci alespoň část regionu pokrýt,“ dodal Jan Bureš, neuvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 10.8.2022 14:20