Úvodní strana > Krajské listy > Do Mariánských Lázní vedla další pracovní cesta zástupců kraje

 Do Mariánských Lázní vedla další pracovní cesta zástupců kraje

​Problém s ukončením vzdělávání zahraničních studentů na pracovišti Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy v lázeňském městě či zřízení tříd pro žáky z Ukrajiny se staly hlavními tématy jednání hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka se starostou Mariánských Lázní Martinem Kalinou a místostarostou Miloslavem Pelcem.


Ve městě více než 60 let funguje pracoviště Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP). Na počátku června však oznámila rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková vedení města, že pracoviště už nadále nebude připravovat studenty ze zahraničí pro studium na českých vysokých školách, ale stane se výcvikovým střediskem pro některé vysokoškolské fakulty. Následně byli o ukončení pracovního poměru informováni tamní pedagogové. Podle starosty Martina Kaliny to ve městě vyvolalo vlnu emocí. „Ústav jazykové a odborné přípravy má v Mariánských Lázních velkou tradici, lidé, kteří tady studovali, se do města vracejí a nadále působí tady nebo v Karlovarském kraji. Navíc v ÚJOP učí kvalifikovaní pedagogové, jež přišli nečekaně o práci. Dál o tom jednáme, v příštím týdnu o tom budeme diskutovat na zastupitelstvu města. Důvodem pro toto opatření jsou prý ekonomické ukazatele, ale pokud víme, ÚJOP v Mariánských Lázních hospodařil se ziskem,“ popsal starosta. Hejtman Petr Kulhánek chce téma probrat s ministrem školství Petrem Gazdíkem. „Chápu, že rozhodnutí o změnách v provozu ÚJOP je výsostným právem vedení Univerzity Karlovy. Ale musíme to aspoň zkusit, protože pracoviště se za ta dlouhá léta svého působení ve městě stalo neodmyslitelnou součástí komunitního života a mnozí lidé, kteří jím prošli, si vytvořili k Mariánským Lázním pevný vztah,“ dodal hejtman.
 
Mariánské Lázně také patří k místům, kde je nejvyšší počet uprchlíků z Ukrajiny zasažené válkou. Z toho důvodu město plánuje zřídit třídy, kde by od nového školního roku byly právě jen ukrajinské děti. Jak informoval místostarosta Miloslav Pelc, původně se počítalo s tím, že se k zápisu do základních škol dostaví 270 dětí, nakonec jich bylo 150.  Kromě prvních tříd, kde bude jen 7 prvňáků z Ukrajiny, vznikne v rámci základních škol 8 kmenových tříd pro ukrajinské žáky.  „Bezpečnostní situaci ve městě zatím příliv uprchlíků, jak se zdá, neovlivnil, město se snaží řešit především kapacity škol. Potřebovalo by více kvalifikovaných učitelů a přijalo by i pedagogy z Ukrajiny. Ministerstvo školství ale musí vytvořit metodiku, jak v takovém případě postupovat,“ upřesnil hejtman.
 
Řeč byla i o krajských dotacích na činnost seniorů, které město čerpá, ale také o podpoře plánované akce SPORTMARIA pro děti, které si vybírají vhodný sport či sportovní aktivitu, jíž by se v budoucnu chtěly věnovat. Na jednom místě by rodiče s dětmi viděli prezentace jednotlivých sportovních klubů a jejich nabídku.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 16.6.2022 13:40