Úvodní strana > Krajské listy > Semináře pro poskytovatele sociálních služeb měly velký ohlas

 Semináře pro poskytovatele sociálních služeb měly velký ohlas

Sociální služba
​Seznámit se s návrhem nahrazení stávajících indikátorů pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství typu intervence a kontakty jiným typem indikátoru, který lépe postihuje práci v zájmu klienta sociální služby, mohli poskytovatelé sociálních služeb díky sérii seminářů, jež pořádal Karlovarský kraj. Součástí seminářů jsou mimo jiné diskuse a řešení podnětů přímo z terénu.


Karlovarský kraj se v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ zabývá i aktualizací a tvorbou dokumentů pro nastavení podmínek poskytování sociálních služeb a jejich vykazování. V této souvislosti proběhla v loňském roce setkání fokusních skupin spojená s výměnou zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb se způsobem vykazování stanovených indikátorů. Výstupem jednání se stal právě návrh nahrazení stávajících indikátorů. "V současné době byl připraven návrh nového indikátoru, jehož cílem je postihnout čas přímé práce zahrnující všechny činnosti při řešení nepříznivé situace klienta," upřesnila Barbora Horová z odboru sociálních věcí.

V polovině května se konaly úvodní semináře, na nichž byl nový indikátor představen. Akcí se zúčastnila téměř padesátka zástupců poskytovatelů sociálních služeb, kteří měli možnost o novém indikátoru diskutovat a následně i písemnou formou zaslat svoje postřehy a podněty, které by jim usnadnily zavedení jeho vykazování do praxe. 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 19.5.2022 9:30