Úvodní strana > Krajské listy > Vydejte se na návštěvu Muzea Kraslické dráhy

 Vydejte se na návštěvu Muzea Kraslické dráhy

Na jaře letošního roku se poprvé otevřely pomyslné brány Muzea Kraslické dráhy. Tato instituce je umístěna v pseudorenesančním objektu bývalé nádražní restaurace na „horním“ nádraží v Kraslicích. V expozici instalované ve dvou velkých původně hostinských sálech se mohou děti i dospělí seznámit s řadou trojrozměrných exponátů a panelů, které přibližují historii a technické zajímavosti nejen regionální trati Sokolov – Kraslice, ale i dalších drah v regionu.


Výstavní prostory kraslického muzea jsou pro zájemce otevřeny každou sobotu od předposlední dubnové soboty do poslední soboty v září vždy od 9.00 do 16.00 h. Navíc bude muzeum možné navštívit i o některých nedělích, kdy přijede „Mezinárodní Musikwinkel Express“ ze saského Adorfu. Protože tento historický vlak vedený motorovými vozy z 50. let přijede do Kraslic ještě třikrát, mohou se jím svézt i čeští zájemci. Dalšími termíny, kdy přijede německý vlak, jsou 12. června, 10. a 31. července.
 
V prostorech muzea došlo k rozšíření expozice o část věnovanou kolejové dopravě v hornictví. Toto se týká jak těžby uhlí na Sokolovsku, tak i rudného hornictví v oblasti Krušných hor. Návštěvníci si budou moci nově moci zakoupit drobné občerstvení a také některé publikace z produkce Železničního spolku Klub M 131.1, které jsou věnované historii Kraslické dráhy a dalších tratí v Karlovarském kraji.
 
Součástí muzea je i archiv čítající nyní více než 160 kartonů, knihovna technické, dopravní i historické literatury, sbírka železničních předpisů (více než osm stovek exemplářů) a také filmotéka. Některé filmy z této sbírky jsou prezentovány při mezinárodních filmových festivalech „Kraslický filmVLáček“.
 
Muzejní expozice je koncipována jako kontaktní. Nachází se zde řada exponátů, které si mohou návštěvníci „osahat“, u kterých si mohou vyzkoušet jejich funkci. Toto potěší zejména děti. Které z nich třeba zná klasický telefon s otočným ciferníkem?
 
Kromě hlavní expozice v Kraslicích muzeum připravuje i dvě pobočné expozice. První z nich bude v prostoru zastávky Hřebeny, kde v odbavovací budově, která je v podstatě v původním stavu z roku 1876, vznikne jakási dopravní kancelář a čekárna. Současně zdejší železnicí nevyužívané plochy poskytnou prostor pro venkovní expozici, kde budou umístěna mechanická návěstidla, kolejové vybavení, vodní jeřáb a další zajímavé exponáty. Další pak bude ve výpravní budově nádraží Zwotental, které se nachází na území Saska, osm kilometrů od státní hranice. Úvodní jednání k tomuto společnému německo-českému projektu se za účasti místopředsedkyně Spolkového sněmu paní Ywonne Magwas uskutečnilo v březnu na půdě kraslické radnice.  
 
Cílem všech, kdož se na přípravě a provozu muzea podílejí, je vytvořit instituci, která nejen přispěje k zachování historického dědictví železnice v Karlovarském kraji, ale bude také jedním z lákadel v rámci turistického ruchu. Současně má šanci stát se jedním ze středisek společenského a kulturního života ve městě. K tomu jistě napomůže i připravovaná transformace muzea v obecně prospěšnou společnost Železniční muzeum Kraslice.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 20.5.2022 7:30