Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj schválil vyhlášení zadávacího řízení na realizaci projektu výstavby výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Lubech

 Karlovarský kraj schválil vyhlášení zadávacího řízení na realizaci projektu výstavby výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Lubech

Rada Karlovarského kraje schválila realizaci výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace projektu „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“.        


„Přípravy na vybudování výjezdové základny záchranné služby v Lubech postupují podle stanoveného časového harmonogramu. Hodnota schválené veřejné zakázky malého rozsahu bude v maximální výši 756 tisíc korun, tato částka ale nebude mít žádný dopad na rozpočet Karlovarského kraje, protože bude hrazena z rezervního fondu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.            

Předmětem zadávacího řízení  bude zhotovení kompletní projektové dokumentace, provedení předprojektové a inženýrské činnosti, poskytnutí odborných výkonů v průběhu řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru projektanta. Hlavním kritériem pro hodnocení nabídek bude ekonomická výhodnost, tedy nejnižší nabídková cena.  

Na jižním cípu města Luby bude vybudován jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Navržen je tak, aby  splňoval podmínky pro provozování výjezdové základny zdravotnické záchranné služby a dále také požadavky na tepelné izolační charakteristiky, denní osvětlení a technologické vybavení s orientací na obnovitelné zdroje, jako jsou například solární kolektory a další. Tato opatření mají minimalizovat spotřebu energie na vytápění a provozní výdaje.

Realizace výstavby je naplánována na začátek roku 2023 a veškeré práce na výstavbě nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech by měly být ukončeny v prosinci roku 2024. Výjezdová základna pak bude obhospodařovat nejen oblast kolem Lubů, ale také Nového Kostela a přilehlého okolí.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 21.10.2021 12:05