Úvodní strana > Krajské listy > Výzva #zakreativnicesko slaví úspěch, kultura a kreativní sektor by měly získat z Národního fondu obnovy částku 8 ,1 miliardy korun

 Výzva #zakreativnicesko slaví úspěch, kultura a kreativní sektor by měly získat z Národního fondu obnovy částku 8 ,1 miliardy korun

Kreativní odvětví
​Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo návrh Národního plánu obnovy. Z celkové alokace pro ČR (171 mld. Kč) je nyní v pilíři 1.6 Rozvoj kultury a kreativního sektoru počítáno s částkou 7,3 mld. Kč. Dle informace ministerstva kultury je dalších původních 800 milionů korun na podporu výzkumu ve společenských vědách včetně umění přesunuto do oblasti podpory vědy a výzkumu. V celkovém úhrnu tak kulturní a kreativní odvětví získávají 8,1 mld. Kč. Tato částka naplňuje požadavek ministerstva kultury, za který se postavilo přes 600 signatářů výzvy #zakreativnicesko a další subjekty.

K výzvě #zakreativnicesko se připojil i Karlovarský kraj. „Spolu s cestovním ruchem patří kultura a kulturní a kreativní průmysly k sektorům, na které se dlouhodobě zapomíná, ale zároveň jsou nejvíce zasaženými a oslabenými současnou krizí. Jsem ráda, že výzva iniciativy Za Kreativní Česko byla vyslyšena. Je to dobrá zpráva nejen pro kulturu, ale i pro ostatní opomíjené oblasti, že ozvat se, má smysl,“ uvedla Markéta Monsportová, uvolněná zastupitelka Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů.

Národní plán obnovy včetně financí pro oblast kultury a kreativních odvětví by vláda měla schválit do konce dubna. Poté návrh předá k posouzení Evropské komisi. „Přestože se podařilo zvrátit dramatické škrty v komponentě 1.6, i nadále bude naše platforma aktivní. Je třeba poukazovat na význam kultury a hájit požadavek na podporu rozvoje kreativních profesí až do konce, kdy dojde ke schválení Národního plánu obnovy vládou, k jeho předání a schválení Evropskou komisí. Současně vnímáme stále rostoucí podporu. Vedle měst a krajů přibývají v posledních dnech i firmy, organizace nebo jednotlivci. Výzva má dva měsíce od zveřejnění 624 podpisů,“ upřesnila Lucie Ševčíková, koordinátorka výzvy.

O plánovaném finančním objemu prostředků vyčleněných v rámci Národního plánu obnovy pro oblast kultury a kreativní sféry jednala i Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů vedená hejtmanem karlovarského kraje Petrem Kulhánkem. Ten z pověření komise požádal dopisem ministra průmyslu a obchodu i ministra kultury o zachování původně vyčleněných 8 miliard korun. O situaci v oblasti kultury a kreativních průmyslů diskutoval také s eurokomisařkou Věrou Jourovou.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 3.4.2021 21:40