Úvodní strana > Krajské listy > Vedení kraje a Západočeská univerzita v Plzni budou pokračovat ve spolupráci

 Vedení kraje a Západočeská univerzita v Plzni budou pokračovat ve spolupráci

Studenti ZČU
​Otevření nových oborů pro vysokoškoláky v Karlovarském kraji a rozšíření studia pro pedagogy, kteří si potřebují doplnit vzdělání – to byla témata společného jednání zástupců vedení Karlovarského kraje s představiteli Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).Hejtman Petr Kulhánek s rektorem ZČU​ Miroslavem Holečkem projednal možné směry, kterými by se mohla ubírat spolupráce v příštím období. „Spolupráce se Západočeskou univerzitou je pro nás strategická, protože chceme rozvíjet vysoké školství v našem kraji, navíc je důležité sem dostat obory, jejichž absolventi chybějí na trhu práce,“ vysvětlil hejtman.

Hovořilo se například o rozšíření vzdělávání pedagogů, kteří nemají potřebnou kvalifikaci. „Přítomnost Západočeské univerzity na území našeho kraje má už solidní tradici. Jsem velmi rád, že se v minulých letech podařilo udržet v Chebu Fakultu ekonomickou. V probíhajícím akademickém roce si také doplňuje kvalifikaci 30 učitelů 1. stupně, zájem je ale takový, že pro příští rok počítáme s dvojnásobkem přijímaných. Podmínkou je, že Karlovarský kraj navýší dotaci, aby studium bylo i nadále bezplatné. Je potřeba poděkovat ZČU a městu Cheb za spolupráci, která umožňuje řešit problém s nedostatkem kvalifikovaných učitelů,“ uvedl krajský radní Jindřich Čermák, který má na starosti oblast školství. 
Další možností, jak rozšířit působení univerzity v Karlovarském kraji, je vytvořit v Chebu zázemí pro rozvoj inovací, vědy a výzkumu a spolupráci se vznikajícím zkušebním centrem BMW. 

Podle informací rektora ZČU Miroslava Holečka by škola v budoucnu velmi ráda rovněž vyšla vstříc bavorským univerzitám aplikovaných věd, jež deklarovaly zájem o to, že by jejich studenti mohli absolvovat doktorské studium právě na některé z fakult ZČU. K tomu by bylo možné využít mimo jiné právě i kvalitní zázemí ZČU v Chebu.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 13.1.2021 12:30