Úvodní strana > Krajské listy > Kraj navýšil finanční podporu na udržení provozu sociálních služeb v regionu

 Kraj navýšil finanční podporu na udržení provozu sociálních služeb v regionu

Sociální služby
​Poskytovatelé sociálních služeb napříč Karlovarským krajem dostanou vyšší finanční podporu, díky které se nemusí obávat, že by nebyli schopni v příštím roce zajistit vlastní provoz. Karlovarský kraj jim každoročně poskytuje zápůjčky na dobu, než sociální služby dostanou první část dotace od státu. Z původně plánovaných 32 milionů 997 tisíc korun se částka navýší na 49 milionů 994 tisíce korun.


„Navýšení objemu zápůjček nebude mít dopad do rozpočtu Karlovarského kraje, protože do konce května roku 2021 poskytovatelé sociálních služeb po obdržení dotace od státu zápůjčku vrátí. V minulých letech se tento krajský fond na poskytnutí zápůjček nevalorizoval, pro příští rok bychom tak byli schopni uspokojit pouze okolo 60 procent požadovaných finančních prostředků. Tím by smysl fondu vůbec nebyl naplněn, protože poskytovatelé by si už někdy v březnu museli někde peníze na provoz půjčit. Jsem proto velmi rád, že zastupitelé navýšení financí schválili,“ upřesnil krajský radní Robert Pisár.

Ve stanovené lhůtě byly odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje doručeny žádosti o poskytnutí zápůjček od 21 poskytovatelů sociálních služeb na zajištění celkem 59 sociálních služeb. Zápůjčky kraj poskytuje registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, kteří působí na území Karlovarského kraje. K podporovaným službám patří azylové domy, centra denních služeb, domy na půl cesty, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, denní stacionáře, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, intervenční centra, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi i pro seniory a další.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 21.12.2020 14:55