Úvodní strana > Krajské listy > V regionu skončil projekt na zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

 V regionu skončil projekt na zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

V Karlovarském kraji byl dokončen projekt s názvem „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“. Zařadil se tak mezi úspěšně zrealizované projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.


Tento dlouhodobý projekt přinesl školám v kraji např. program Malé technické univerzity, jenž byl určen dětem v mateřských školách a žákům 1. a 2. tříd základních škol. Pedagogové se mohli v době letních prázdnin zúčastnit letních škol, kde se vzdělávali ve čtenářské a matematické gramotnosti a rozšiřovali své poznatky v oblasti environmentální výchovy. Dále byly pro pedagogické pracovníky připravené zajímavé semináře, besedy a exkurze.

Z aktivit projektu byl zpracován sborník, který je možné stáhnout na stránkách Školského portálu Karlovarského kraje. Rozhovor s
hlavní projektovou manažerkou Ing. Zuzanou Žitnou je umístěn na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod tímto odkazem.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 7.12.2020 16:00