Úvodní strana > Krajské listy > Muzeum Cheb získalo finanční podporu na další vzdělávací projekt – děti seznamuje s výrobou houslí

 Muzeum Cheb získalo finanční podporu na další vzdělávací projekt – děti seznamuje s výrobou houslí

Muzeum Cheb se snaží každý rok vytvořit nový muzejní edukační program pro školní děti. V  letošním roce se jedná o „Dílnu houslaře“ v souvislosti s expozicí hudebních nástrojů v Lubech, která je ve správě muzea. Na projekt získalo finanční podporu Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“.    

Právě z tohoto programu byla financována zejména příprava pracovního sešitu ve verzi pro mladší a starší školní děti. Na jeho tvorbě se podílela výtvarnice Etela Laňková spolu s muzejními pracovníky Milenou Pečárkovou a Martinem Plevným. Pracovní sešit účastníky edukačního programu seznamuje s dějinami výroby hudebních nástrojů se zaměřením na houslařskou dílnu a přibližuje žákům a studentům nelehkou práci mistra houslaře. Představuje jim jednotlivé části tohoto hudebního nástroje, ale i zajímavosti jeho výroby.

Součástí vzdělávacího programu vždy bude také projekce dokumentu o výrobě houslí ze závodu výrobce hudebních strunných nástrojů Strunal Schönbach. Pomocí dokumentu budou moci účastníci porovnat postupy popsané v pracovním sešitu se současným způsobem výroby a uvědomit si, jak houslaři z kusu dřeva dokážou vytvořit hudební nástroj a co vše ovlivňuje jeho výslednou podobu a zvukový projev.  K tomuto vzdělávacímu programu bude již tradičně připravena i tematicky zaměřená výtvarná dílna

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 27.11.2020 8:10