Úvodní strana > Krajské listy > Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary aneb co pro vás může udělat Evropský ombudsman

 Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary aneb co pro vás může udělat Evropský ombudsman

eurocentrum
Chcete nahlédnout do dokumentu Evropské unie a příslušná instituce vám jej neposkytne. Zúčastnili jste se výběrového řízení na zaměstnání v Evropském parlamentu a postup vám připadal nesprávný. Na věc jste sice upozornili, ale nedošlo k uspokojivému řešení. V těchto a dalších případech vám může pomoci Evropský veřejný ochránce práv.

Instituce Evropského ombudsmana byla založena Smlouvou o EU v roce 1992. V roce 1995 zvolil Evropský parlament prvního Evropského veřejného ochránce práv Jakoba Södermana, bývalého ombudsmana a ministra spravedlnosti ve Finsku. V roce 2003 byl dalším Evropským ombudsmanem zvolen Nikiforos DIAMANDOUROS — bývalý řecký národní veřejný ochránce práv. Do jeho úřadu měsíčně přichází více než 300 stížností. Loni dokázal pomoci přibližně 75 % stěžovatelů. S čím se můžete na Evropského ombudsmana obrátit Evropský ombudsman vyšetřuje stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu institucí  a orgánů Evropské unie, jako jsou Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament. Příkladem můžou být i agentury Evropské unie (např. Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci).  Pouze Soudní dvůr a Soud první instance, vzhledem k výkonu své nestranné úlohy, nespadají do jurisdikce Ombudsmana.

Druhy přípustných stížností

Mnohé stížnosti podané u Evropského ombudsmana se týkají administrativních průtahů, nedostatečné průhlednosti nebo odepření přístupu k informacím. Některé se týkají pracovních vztahů mezi institucemi a jejich zástupci, přijímání zaměstnanců a průběhu výběrových řízení. Jiné se týkají smluvních vztahů mezi institucemi a soukromými firmami, např. v případech náhlého ukončení smlouvy. Ombudsman se však nemůže zabývat stížnostmi proti státním, regionálním nebo místním úřadům, a to ani v případech týkajících se záležitostí Evropské unie. Ombudsman rovněž není odvolacím orgánem proti rozhodnutím soudů nebo závěrů šetření národních ombudsmanů a nemůže se zabývat ani stížnostmi proti podnikatelským či soukromým subjektům Ukázka případu vyřešeného po zásahu Evropského ombudsmana

Statewatch, skupina se sídlem ve Velké Británii, monitorující občanské svobody v EU, si stěžovala u Ombudsmana poté, co jí Rada odmítla poskytnout přístup k agendám "Senior Level Group" a "EU-US Task Force". Rada tvrdila, že dokumenty "nenáležely Radě", ale jejímu Generálnímu sekretariátu, tedy "jiné" instituci než Radě. Ombudsman odmítl tento argument se zdůrazněním důležitosti zabezpečení co nejširšího přístupu k informacím pro občany Evropy a potřeby dodržování oprávněného přístupu k dokumentům. Rada znovu zvážila své původní rozhodnutí a umožnila stěžovateli přístup k dokumentům.

Jak a kde lze podat stížnost?

V kanceláři Ombudsmana a na webové stránce http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/cs/ je k dispozici návod k podání stížnosti včetně potřebného formuláře. Každý rok Ombudsman předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu, která se překládá do všech úředních jazyků Unie. Ombudsman na své internetové stránce nabízí podrobné a aktualizované informace o svých aktivitách. Dále uskutečňuje oficiální návštěvy všech členských států, při kterých představuje svou činnost přímo občanům.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 20.11.2006 0:00