Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj podpořil přípravu a realizaci projektu Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje

 Karlovarský kraj podpořil přípravu a realizaci projektu Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválilo vyčlenění finančních prostředků na přípravu a realizaci projektu „Rozvoj digitální technické mapy (DTM) Karlovarského kraje a rozvoj informačního systému DTM Karlovarského kraje.„Karlovarský kraj patří k republikovým premiantům v oblasti tvorby Digitální technické mapy. Vnímáme to jako velkou výhodu vzhledem k tomu, že na krajské úřady padne, v rámci zákona o zeměměřičství, povinnost zpřístupnit digitální technickou mapu kraje, a to do 30. června roku 2023. Od tohoto data bude nutné zapracovávat do nově vytvořené digitální mapy a informačního systému veškerá aktuální geodetická zaměření staveb a infrastruktury na území Karlovarského kraje, včetně popisných dat,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.   

Celkové výdaje v maximální výši 230 milionů korun budou částečně hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj využije také finanční prostředky z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a to k vytvoření uceleného mapového polohopisu a výškopisu, který zobrazuje stavební a přírodní objekty reálného světa, na celém území kraje. Dále také k zaměření a evidenci obecních, městských a krajských inženýrských sítí. Prostředky využije i pro rozvoj informačního systému Digitální technické mapy Karlovarského kraje, kde se počítá s průběžnou aktualizací skutečného provedení staveb. To zjednoduší správu majetku privátním vlastníkům a stavitelům, ale také městům, obcím a správcům inženýrských sítí.

Připravovaný informační systém DTM bude spravovat Český úřad zeměměřičský a Katastrální úřad. Tímto způsobem budou propojené všechny kraje České republiky. Realizace projektu je plánovaná na časové období let 2020 – 2023.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 30.9.2020 8:50