Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj opět podpoří vznik drobných vodohospodářských staveb v regionu

 Karlovarský kraj opět podpoří vznik drobných vodohospodářských staveb v regionu

Také v letošním roce získají obce v Karlovarském kraji finanční prostředky z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2020, a to ve výši 13,6 milionu korun. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním zasedání.


„Tento dotační titul byl zřízen za účelem podpory výstavby či rekonstrukce kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, zdrojů pitné vody a úpraven vod se zaměřením na obce do 2000 obyvatel.

Je financován ze dvou zdrojů, a to ze schváleného rozpočtu kraje pro příslušný rok a z poplatků za odběr podzemních vod“, uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Žadatelé o dotaci mohli zasílat elektronické přihlášky během měsíce února letošního roku. Celkem bylo doručeno 11 žádostí, které byly přezkoumány odborem životního prostředí a zemědělství.

Z dotace je možné hradit například: zpracování projektové dokumentace, dále také výstavbu čistírny odpadních vod pro jednotlivé domácnosti nebo provozovny, výstavbu vodovodu a kanalizace pro objekty určené pro podnikání, vytvoření vodovodních nebo kanalizačních přípojek, vybudování kanalizace nebo vodovodu pro zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu a další.

„Vzhledem k tomu, že požadovaná výše finančních prostředků ze strany žadatelů přesahovala alokovanou částku, bylo nutné přistoupit k poměrnému krácení. Žadatelé byli o krácení dotace informováni, přesto přislíbili realizaci připravených projektů,“ doplnil radní Karel Jakobec.

Úspěšnými žadateli jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Sokolovská vodárenská, s.r.o., město Krásno nebo obec Těšovice. Chystá se tak například výstavba další části kanalizace ve Štědré, rekonstrukce vodovodního řadu v Kaceřově nebo vybudování nadzemní čerpací stanice pitné vody pro posílení tlaku v trubním řadu v Lomnici.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 22.9.2020 9:05