Úvodní strana > Krajské listy > Tři kostely, tří příběhy v Muzeu Karlovy Vary

 Tři kostely, tří příběhy v Muzeu Karlovy Vary

​Muzeum Karlovy Vary připravilo autorskou výstavu, která představuje archeologické výzkumy a bádání týkající se tří zaniklých kostelů řádu křížovníků s červenou hvězdou na území našeho regionu.

Výstava se zabývá historií trojice zaniklých kostelů v Karlovarském kraji. Jedná se o nejstarší církevní stavbu na území lázeňského města - kostel  sv. Linharta. Ten se nacházel na malém skalnatém návrší nad zaniklou středověkou vsí Obora. Jeho zánik souvisí nejspíše s postupným vylidněním vsi.

Další zaniklou památkou je kostel sv. Mikuláše pod horou Krudum na Sokolovsku. To býval velký kostel, který sloužil všem, kteří procházeli krajem po obchodní cestě. Říkalo se mu také "kostel horníků", neboť jej navštěvovali horníci z okolních vesnic. Jak ale klesal zájem o těžbu surovin v okolí, kostel postupně pustnul.

Mezi zaniklými svatostánky je i původní kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech, který byl postaven ve druhé polovině 14. století na návrší nad Vřídlem uprostřed města Karlovy Vary. Na počátku 18. století byl však již kostel po několika požárech ve velmi špatném stavu. Právě proto ho čekala demolice a následně pak byl vystavěn nový kostel, jehož podobu známe z centra Karlových Varů.

Výstava přiblíží návštěvníkům osud těchto památek za pomocí obrazových a textových panelů a mnoha archeologických nálezů. Právě ty svědčí o velkém významu těchto duchovních center.

Vernisáž se koná ve středu 23. září v 17 hodin v Muzeu Karlovy Vary, k vidění tu bude do 13. 12. 2020.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 22.9.2020 17:00