Úvodní strana > Krajské listy > Kraj výrazně uspoří i v provozu krajského úřadu

 Kraj výrazně uspoří i v provozu krajského úřadu

Krajský úřad
​Propad daňových příjmů, který kvůli opatřením souvisejícím s pandemií COVID – 19 postihl celou ČR, řešil Karlovarský kraj už v předstihu. Na dofinancování propadu se rozhodl použít finance z přebytku hospodaření za rok 2019. Další úspory kraj samozřejmě hledal v provozu krajského úřadu.​„Řešení koronavirové krize zasáhlo státní rozpočet a odrazilo se i v rozpočtech jednotlivých krajů. Už nyní se potýkáme s propadem daňových příjmů s předpokladem cca 560 milionů korun. Požádali jsme proto všechny odbory krajského úřadu, aby předložily úspory i ve výdajové stránce rozpočtu. Podařilo se dosáhnout úspory ve výši 90, 1 milionu korun,“ vyčíslila náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová.

Krajský úřad ušetří například na nákupech služeb, osobních výdajích, na nerealizovaných akcích pro veřejnost, jež se nemohly uskutečnit, a v dalších oblastech. „I nadále kontrolujeme každou objednávku, fakturu, smlouvu, a to i přesto, že jsou prostředky v rozpočtu již schválené. V žádném případě nebudeme rušit investice, které jsme si naplánovali, ať už jde o pokračování revitalizace Císařských lázní, dokončení stavby operačních sálů v nemocnici Sokolov, o dostavbu nemocnice v Chebu, depozitář krajské knihovny, opravy silnic a mostů i modernizace sociálních zařízení,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová s tím, že v původním rozsahu kraj rovněž zachoval téměř všechny dotační programy v oblasti kultury, sportu, pro města a obce či podnikatele. „Jsem za to moc ráda, protože naším hlavním cílem je, aby se rozvoj kraje nezastavil a pokračoval dál,“ doplnila.

Ve schváleném rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2020 se počítalo s daňovými příjmy ve výši 2 966 438 tisíc korun, z toho částku 1 milion korun představují správní poplatky a částku ve výši 2 965 438 tisíc korun výnosy ze sdílených daní. Výše výnosů ze sdílených daní vycházela z procentní výše, kterou se Karlovarský kraj podílí na celostátním výnosu daní a z predikce výnosu daňových příjmů na rok 2020, kterou zveřejňuje ministerstvo financí. Plánovaná výše sdílených daní byla ve schváleném rozpočtu Karlovarského kraje už původně ponížena preventivně o 4,5 procenta, nyní ministerstvo financí predikci výnosu dále snižuje. O dofinancování propadu daňových příjmů rozhodovalo krajské zastupitelstvo na svém květnovém zasedání.

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.6.2020 11:40