Úvodní strana > Krajské listy > Do středních škol v kraji se vrátil život

 Do středních škol v kraji se vrátil život

Středoškoláci
​Studenti středních škol se od pondělí 11. května postupně začali vracet do lavic i v Karlovarském kraji. Vrcholí především přípravy na nadcházející maturitní a závěrečné zkoušky. To vše provázejí zvýšená hygienická opatření, výuka v nejvýše patnáctičlenných skupinách a používání ochranných pomůcek ve třídách i v prostorách škol.


„Všechny krajské školy, kam se žáci postupně vrátili, se řídí jednak pokyny ministerstva školství, ale v rámci možností přistoupily i k dalším opatřením, aby ochránily studenty i pedagogy a další zaměstnance škol před nákazou koronavirem. Věřím, že se přes nečekanou situaci, kterou pandemie způsobila, podaří žákům a pedagogům úspěšně zvládnout maturitní či závěrečnou zkoušku a bez problémů ukončit studia,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Do finiše spěje školní rok i na Střední škole stravování a služeb v Karlových Varech. „V průběhu vzdělávání na dálku spolupracovalo s učiteli zhruba 70-80 procent žáků, avšak poslední ročníky nastoupily do školy k intenzivním přípravám na závěr svého studia v plné sestavě! To bylo nad očekávání vedení školy i pedagogů. Je tedy potěšující, že blížící se zkoušky žáci vnímají velmi odpovědně. Zjistili jsme, že zatímco teorii dokážeme rychle doplnit, tak citelně chybí dva zmařené měsíce praktického vyučování, při kterém se na pracovištích nabývají tolik potřebné dovednosti, zručnost a zkušenosti z reálného provozu,“ uvedl ředitel školy Jiří Neumann. Situaci navíc komplikuje dopad opatření státu v době nouzového stavu v oblasti gastronomie a hotelnictví. „Do zcela improvizované podoby musela škola přeorganizovat červnové praktické maturitní i závěrečné zkoušky žáků posledních ročníků. A přestože v současné době ještě nelze přesněji predikovat stav tohoto odvětví v Karlových Varech a kraji na konci prázdnin, tak již nyní vedení školy usilovně jedná o zajištění potřebných kapacit pro praktické vyučování u partnerských hotelových společností a restaurací,“ dodal Jiří Neumann.  

Čilý ruch panuje i na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické v Karlových Varech​. Do školy se vrátila většina žáků závěrečných ročníků střední školy a ke konzultacím jednotlivě docházejí studenti závěrečných ročníků vyšší odborné školy. „Na základě požadavků vyučujících odborných předmětů, ze kterých konají žáci praktickou maturitní zkoušku, je výuka nastavena tak, aby se střídaly bloky odborného praktického vyučování s výukou maturitních všeobecně vzdělávacích předmětů. Prezenční výuka probíhá maximálně 4 hodiny denně, tedy od 8 do 12 hodin. Na odborné předměty dochází zhruba 80% žáků, na všeobecně vzdělávací kolem 50 procent. Důvodem je zejména skutečnost, že u všeobecně vzdělávacích předmětů žáci v březnu již opakují probraná maturitní témata a u praktických předmětů si ještě nestačili osvojit všechny technologické postupy.  Kromě konzultačních hodin, kterých se mohou zúčastnit studenti osobně, stále pokračuje výuka na dálku, stejně jako pro žáky a studenty ostatních ročníků,“ popsala ředitelka školy Hana Švejstilová. Škola je připravena k realizaci maturitních zkoušek, jediná změna letošních maturit je u oboru Zdravotnický asistent, kde vzhledem k situaci praktická zkouška neproběhne v Karlovarské krajské nemocnici (KKN), ale ve školních odborných učebnách. „Většina žáků studijních oborů Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra stála (a řada jich stále stojí) v první linii boje proti koronaviru po boku zdravotnických pracovníků Karlovarského kraje, a za to jim náleží velký dík. Do boje proti Covidu 19 se však zapojili i žáci jiných oborů zdravotnické školy. Ušili stovky roušek pro KKN a další zdravotnická a sociální zařízení, dále se podíleli na hlídání dětí zaměstnanců nemocnice v době státem nařízené karantény,“ zdůraznila ředitelka. 

Většina žáků krajských škol teď má stejný cíl: vrátit se k běžnému režimu ve školách, potkávat se se spolužáky a vyučujícími a přesto, že učení někdy bolí, věnovat se mu naplno. Tak snad v září…

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 26.5.2020 15:30