Úvodní strana > Krajské listy > Vedení kraje diskutovalo se starosty o situaci v kraji po ukončení nouzového stavu

 Vedení kraje diskutovalo se starosty o situaci v kraji po ukončení nouzového stavu

Starostové
​Vedení kraje v čele s hejtmanem Petrem Kubisem jednalo na krajském úřadě se starosty obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Společné setkání navázalo na předchozí videokonferenční diskuse. Hlavními tématy se stala aktuální situace ohledně nákazy koronavirem v regionu, rozvolňování opatření po ukončení nouzového stavu, stav lázeňství a navazujících služeb, opravy krajských silnic a realizované i plánované investice. 


Hejtman Petr Kubis v úvodu poděkoval starostům za jejich spolupráci při řešení koronavirové krize a upozornil na to, že starostové i nadále dostávají informace o případných nových případech nákazy na území měst a obcí. „Myslím, že jsme to i s Vaší pomocí zvládli a hlavně jsme zabránili šíření nákazy v domovech pro seniory a dalších zařízeních sociálních služeb.  Nyní už se zlepšila také situace v chebské nemocnici a v Nemocnici Mariánské Lázně, ale musíme být připraveni na případnou další vlnu nákazy.  Proto kraj pořídil zásoby ochranných prostředků za 17 milionů korun jako rezervu do budoucna,“ uvedl hejtman.

Kraj také pokračuje v plánovaných opravách silnic II. a III. tříd. „Na veškeré opravy máme připraveny projekty, řada akcí už běží a doufáme, že stát vyslyší požadavek krajů na vyčlenění celkem 8 miliard korun v rámci programu SFDI na roky 2020 a 2021 na opravy těchto silnic. Pro kraj by to znamenalo získat na oba roky asi 240 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Hurajčík. Starosta města Chebu Antonín Jalovec požádal, aby město získalo seznam plánovaných akcí a mělo přehled o předpokládané době realizace.

Náměstek hejtmana Dalibor Blažek informoval představitele obcí o tom, že kraj má letos naplánované investice v objemu  ¾ miliardy korun. „Největší letošní dokončovanou akcí je vybudování operačních sálů a další stavební akce v sokolovské nemocnici za více než 100 milionů korun, hotovo by mělo být v červnu letošního roku. Pracuje se na obnově Císařských lázní, výstavbě lávky ve Svatošských skalách, na úseku cyklostezky z Všeborovic do obce Šemnice. Připravujeme dokončení revitalizace chebské nemocnice, kde jsme řešili problém se zhotovitelem, a stavba se bohužel zastavila. Jestli nové zadávací řízení na dokončení stavby proběhne bez zdržení, práce začnou 29. září 2020,“ dodal.

Kraj rovněž se státem řeší útlum těžby a stav v lázeňství a cestovním ruchu. „Ministerstvo pro místní rozvoj nám po dlouhé době představilo záchranný program, který připravuje pro subjekty v cestovním ruchu. Těm by teď pomohlo, kdyby se snížila sazba DPH, nicméně toto stále neřeší krizi poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, ti mají nulovou sazbu DPH a stále je trápí neexistence systémové podpory. Agentura CzechTourism zase v kampani Světové Česko představí naše významné památky, očekáváme, že se v kampani zaměří na lázně. Krajská destinační agentura odstartovala svou kampaň již na začátku dubna. Snaží se o přilákání domácí klientely a já věřím, že tato bohatá nabídka přiláká co nejvíce lidí,“ uvedl Vojtěch Franta.


Hovořilo se také o možnosti podpory oboru zaměřeného na celoživotní vzdělávání Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Učitelé z našeho kraje, jež si potřebují doplnit vysokoškolské vzdělání, by mohli studovat v Chebu. O spolufinancování kraje a města žádá také ekonomická fakulta. 
Hostem jednání se stala kromě jiných předsedkyně Okresního sdružení České lékařské komory Jaroslava Švandrlíková, která vysvětlila, že praktičtí lékaři v regionu se v současnosti řídí doporučením ministerstva zdravotnictví a přijímají pacienty na základě objednávkového systému.  Hejtman Petr Kubis ji požádal, aby pro potřeby starostů dodala informace o tom, jaké doporučení ministerstva pro praktické lékaře a ambulantní specialisty konkrétně platí. Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.5.2020 10:55