Úvodní strana > Krajské listy > Kraj má svého zástupce v Evropském výboru regionů

 Kraj má svého zástupce v Evropském výboru regionů

Vlajka EU
​Na jednání Výboru regionů, které se uskuteční v Bruselu ve dnech 11. - 13. února 2020 nebude chybět představitel Karlovarského kraje. Členy této poradní instituce EU jsou zástupci zvolení na regionální úrovni všech členských států. V ČR nominovala Asociace krajů jako jednu z členek exhejtmanku Karlovarského kraje a nynější náměstkyni hejtmana Janu Mračkovou Vildumetzovou, na zasedání ji bude v případě potřeby zastupovat Patrik Pizinger, starosta Chodova. Další zástupce do tohoto výboru vysílá Svaz měst a obcí ČR. Celkem má národní delegace naší země ve Výboru regionů 12. členů.


Evropský výbor regionů poskytuje krajům a městům možnost vyjádřit se k návrhům právních předpisů EU a zajistit, aby byly respektovány postoje a potřeby samospráv. „Členství v Evropském výboru regionů je pro nás velmi důležité, protože je třeba, aby se Evropská unie zabývala nejen potřebami velkých států a oblastí, ale také řešila problémy strukturálně postižených regionů, jako je právě Karlovarský kraj. Jsem proto ráda, že jsem v uplynulém roce byla do této instituce vyslána Asociací krajů ČR. V případě, že se jednání nebudu moci zúčastnit, bude mít náš kraj dalšího svého zástupce, kterým je starosta Chodova Patrik Pizinger. Právě on bude přítomen únorového plenární schůze Výboru regionů, kde se mimo jiné bude rozhodovat o obsazení odborných komisí. V našem případě budeme usilovat o zastoupení v komisi ENVE pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku a v komisi SEDEC pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu,“ upřesnila Jana Mračková Vildumetzová, náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje.

Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament musejí s Evropským výborem regionů konzultovat legislativní návrhy například z oblasti zdravotnictví, školství, zaměstnanost, sociální politiky, hospodářské a sociální soudržnosti, dopravy, energetiky či změny klimatu. Více informací najdete
na stránkách Výboru regionů.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 5.2.2020 8:15