Úvodní strana > Krajské listy > Dotace v oblasti životního prostředí nabídne kraj i letos

 Dotace v oblasti životního prostředí nabídne kraj i letos

Skokan skřehotavý
​Celkem 8 programů, v rámci kterých lze čerpat finance z krajského rozpočtu v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy, vyhlásil pro letošní rok Karlovarský kraj. Zcela nově budou moci žadatelé získat peníze i na preventivní opatření proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň. Mezi dotačními programy nechybí oblíbené příspěvky na podporu včelařství, na budování vodovodů a kanalizací v obcích, na likvidaci invazních rostlin či snížení výskytu prasete divokého.


„Poprvé letos budou moci žadatelé získat finance na opatření proti suchu. Reagujeme tak na problematiku nedostatku v krajině, což je v současné době hodně diskutované téma,“ uvedl krajský radní Karel Jakobec. Žádosti mohou zájemci i v tomto roce podávat elektronicky, veškeré dotační programy a důležité termíny najdou na titulní stránce Karlovarského kraje v záložce Dotace.

Kraj také 29. ledna 2020 od 16:00 hodin pořádá informační seminář pro žadatele v zastupitelském sále budovy A krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech. „Účastníkům představíme jednotlivé dotační programy, upozorníme na nejčastější chyby při podávání žádostí o dotaci a při předkládání finančního vypořádání. V diskuzi se určitě dostaneme i k dalším důležitým informacím,“ dodal Karel Jakobec.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 27.1.2020 15:30