Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj loni opět hospodařil s rekordním přebytkem

 Karlovarský kraj loni opět hospodařil s rekordním přebytkem

Přebytek rozpočtu
​Podobně jako v roce 2018 i v roce 2019 dosáhl Karlovarský kraj vysokého přebytku hospodaření. Potvrdila to exhejtmanka a nyní náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová. Vycházela přitom z předběžných výsledků stavu finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. prosinci 2019.


„Výsledek hospodaření kraje za rok 2019 je přebytkový, a to zhruba ve výši + 350 milionů korun, byť byl plánován se schodkem – 222 milionů korun. Také stav finančních zdrojů ve Fondu budoucnosti, kterými kraj zajišťuje převážně financování a předfinancování projektů, je vyšší cca o 200 milionů oproti roku 2018. Finanční situace kraje je tedy velmi dobrá, opět očekáváme volné finanční prostředky k rozdělení ve výši cca 500 milionů korun. Stav účtů Karlovarského kraje činil k 31. prosinci 2019 1,742 miliardy korun, což je zatím rekordní zůstatek (pro srovnání rok 2018 - 1,626 miliardy, 2017 - 1,431 miliardy korun).  Považujeme to za velký úspěch a důkaz toho, že jsme při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 postupovali velmi obezřetně, během roku jsme bedlivě dohlíželi na to, aby nedocházelo k navyšování vynaložených prostředků, přitom jsme ale pokračovali v přípravách a realizaci plánovaných investičních akcí,“ vysvětlila náměstkyně. 
 
Kraj během roku 2019 hospodařil na provozních účtech měsíčně s objemem finančních prostředků ve výši cca 1 100 milionů korun, využíval růstu úrokových sazeb na svých běžných bankovních účtech i termínovaných vkladech. „Díky prozíravému nakládání s finančními prostředky jsme na úrocích z běžných účtů a termínovaných vkladů získali 11, 5 milionu korun, to je nemalá částka,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová. Až bude známa přesná výše přebytku hospodaření, bude vedení kraje a krajské zastupitelstvo řešit, do kterých prioritních akcí peníze vloží a jakou část opět ušetří. „Určitě budeme společně diskutovat o tom, že se navýší peníze na opravy silnic, v oblasti zdravotnictví a dalších sférách. Část peněz ale také musí sloužit jako rezerva při nenadálých situacích. Přestože kvůli kauze ROP Severozápad musí Karlovarský kraj již několik let platit plošnou korekci ministerstvu financí a přestože splácí řadu úvěrů uzavřených za minulých krajských vlád, je dnes náš kraj jeden z nejméně  zadlužených a je ve skvělé finanční kondici,“ uzavřela.
 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 13.1.2020 17:00