Úvodní strana > Krajské listy > Náš region získal od ASEKOLU titul "Aktivní kraj" a finanční odměnu

 Náš region získal od ASEKOLU titul "Aktivní kraj" a finanční odměnu

Šek od Asekolu
​V úterý 26. listopadu 2019 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana rozdávaly ceny krajům a obcím, které jsou úspěšné ve sběru vysloužilého elektroodpadu. Slavnostní galavečer pořádala nezisková organizace ASEKOL, jež organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jedno z ocenění patří také Karlovarskému kraji, který získal v kategoii "Aktivní kraj" Cenu poroty za přístup kraje k osvětě v oblasti ochrany životního prostředí.


„Bylo mi velkou ctí toto ocenění převzít, tím spíš, že jsme ji získali už podruhé v řadě. Jsem velmi ráda, že náš Karlovarský kraj právě v oblasti ochrany životního prostředí a v třídění využitelných složek odpadu dosahuje stále lepších výsledků. Součástí ocenění byl i šek s částkou 100 tisíc korun. Budu navrhovat, abychom společně s kolegy ve vedení kraje tyto prostředky rozdělili mezi Svaz postižených civilizačními chorobami v Sokolově, Spolek pro občanské záležitosti v Aši a Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Roli,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. 

Nezisková společnost
ASEKOL pořádá každoroční setkání spojené s environmentálními soutěžemi pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením. Smyslem akce je ocenit aktivity krajů, města a obcí v oblasti nakládání s odpady a podpořit jejich činnost v oblasti životního prostředí.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 27.11.2019 13:35