Úvodní strana > Krajské listy > Ministr dopravy pomůže kraji s řešením plánované křižovatky u Bochova i s financováním opravy mostu u Nového Sedla

 Ministr dopravy pomůže kraji s řešením plánované křižovatky u Bochova i s financováním opravy mostu u Nového Sedla

Jednání Bochov
​S radostnou zprávou přijel na pracovní cestu do Karlovarského kraje ministr Vladimír Kremlík. Hejtmance Janě Mračkové Vildumetzové potvrdil, že centrální komise ministerstva dopravy definitivně schválila rozšíření budoucí silnice D6 od Olšových Vrat směrem do Bošova na 25, 5 metru. Řidiči budou moci v úseku jezdit rychlostí 130 km/h. Hejtmanka velmi ocenila rychlé řešení původně problematického záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) silnici zúžit a nastavit rychlost na 110 km/h. Stavba by měla být financována z EU.


Společně s ministrem dopravy se hejtmanka zastavila v Bochově, kde v doprovodu náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka proběhlo jednání se starostou Miroslavem Egertem ohledně plánované mimoúrovňové křižovatky na chystané části dálnice D6. Ministerstvo životního prostředí před časem rozhodlo o jiném umístění křižovatky, než které by odpovídalo potřebám rozvoje města. „Seznámil jsem se s oběma variantami návrhu umístění křižovatky a chápu argumenty pana starosty pro její přesun. Příští čtvrtek proto uskutečníme jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic i za přítomnosti paní hejtmanky a pana starosty a řekneme si, jaký bude další postup. Je možné, že by pro  změnu místa křižovatky stačilo verifikační stanovisko a nemuselo by se provést znovu posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí,“ uvedl Vladimír Kremlík. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová dodala, že do té doby ještě podporu variantě preferované městem Bochov vyjádří i krajské zastupitelstvo.

Hejtmanka také navrhla, aby měl kraj svého koordinátora, který by dohlédl na postup dostavby dálnice D6. „Usilujeme o to už několik let, ale dosud se nepodařilo s Ředitelstvím silnic a dálnic takovou věc dohodnout. Byli bychom rádi, kdyby se koordinátorem, jenž bude dohlížet na urychlené výkupy pozemků a postup přípravy staveb jednotlivých úseků, stal ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger,“ vysvětlila. Ministr se záměrem souhlasil a doplnil, že podle současných údajů by mohla být D6 kompletně dokončena v roce 2026.


Kraj by také potřeboval pomoci s financováním opravy mostu přes železnici u Nového Sedla. „Most je naprosto nutný jako rychlá spojka s dálnicí D6 a také další možná trasa pro testovací centrum BMW na Podkrušnohorské výsypce. S opravou chceme začít ještě letos, ale potřebujeme finanční pomoc od státu. Pokud most neopravíme, budeme jej muset kvůli špatnému stavu zavřít,“ zdůraznila Jana Mračková Vildumetzová.  Ministr uvedl, že bude hledat cesty, jak může ministerstvo dopravy rekonstrukci spolufinancovat. „Mohli bychom použít ušetřené peníze ze stavby příjezdové komunikace k areálu BMW, další prostředky by šly z projektu Státního fondu dopravní infrastruktury a dalších zdrojů. Celkem jde o 50 milionů korun, nicméně byl bych rád, kdybychom vzhledem k situaci Karlovarského kraje ještě částku dokázali navýšit,“ vysvětlil Vladimír Kremlík. Zároveň také pozval hejtmanku na zasedání výboru SFDI, které se bude konat 30. října a kde se o financování opravy rozhodne.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 20.9.2019 9:30