Úvodní strana > Krajské listy > Stát spolu s kraji usnadní sociálním zařízením přechod na DVB-T2

 Stát spolu s kraji usnadní sociálním zařízením přechod na DVB-T2

Televizní ovladač
​Vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb pomůže s přechodem na nový televizní standard DVB-T2 stát. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) připravilo speciální dotační program, z něhož budou moci například domovy pro seniory získat finance na pořízení nových set top boxů či televizí. Peníze budou směrem k sociálním zařízením distribuovat jednotlivé kraje.


Změny budou třeba v souvislosti s přechodem ze zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. Chystá se také informační kampaň. „Chceme usnadnit přechod na nový standard vysílání lidem, kteří potřebují pobytové sociální služby, tedy například seniorům v domovech důchodců či hendikepovaným ve speciálních zařízeních apod. Proto jsme schválili nový program, z něhož bude možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení sociálních služeb příspěvek na nákup set top boxu, televize nebo úprav antény,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

Finanční podpora bude určena pro pobytová zařízení sociálních služeb, která provozují obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí nebo krajů, spolky, církve či obecně prospěšné společnosti. Půjde o následující tři možné formy:
a) Finanční podpora do výše 1 000 Kč na nákup set top boxu ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví zařízení sociálních služeb nebo jeho zřizovatele, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC. 
b) Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizi jako náhrada za přijímač, který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC. 
c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (nebo společné televizní antény), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC. 

Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují kraje, které poté obdrží dotaci od MPO. „Přechod na nový standard vysílání musíme obyvatelům domovů pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a lidem v dalších podobných zařízeních co nejvíce ulehčit, proto se kraje zapojí do tohoto systému a pomohou dostat finanční podporu tam, kde to bude nejvíce zapotřebí,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Finanční podpora je koncipována tak, že může přispět k zajištění televizního vysílání rovněž prostřednictvím kabelové nebo satelitní platformy, případně IPTV nebo jiné technologie.

Zřizovatelem několika zařízení sociálních služeb je také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Proto se předpokládá se, že mu bude na základě rozpočtového opatření převedena adekvátní částka. 

Podrobnosti k dotačnímu programu a jeho kompletní znění najdou zájemci na stránkách MPO ČR. 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 11.9.2019 16:40