Úvodní strana > Krajské listy > Školy mohou přihlásit své týmy do soutěže podnikatelských projektů

 Školy mohou přihlásit své týmy do soutěže podnikatelských projektů

Soutěž podnikatelských projektů
​V letošním roce se uskuteční už 2. ročník soutěže na podporu podnikavosti, kreativity a iniciativy středoškoláků v Karlovarském kraji. V soutěži uspěje 10 podnikatelských či neziskových projektů žáků středních a vyšších odborných škol. Týmy se mohou hlásit do 30. září 2019.


Projekty mohou vzniknout zcela mimo školní prostředí i z různých mimoškolních aktivit. „Soutěžní aktivitou se může stát i koncept, který vznikl v rámci povinné či nepovinné výuky ve školách, například v předmětech typu fiktivní firma,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč. Zájemci o přihlášení týmu musí do konce září vyplnit přihlášku a zaslat ji na e-mailovou adresu projektové manažerky Zuzany Žitné: zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz.

Loňského ročníku se zúčastnilo celkem 5 týmů ze Střední školy živnostenské Sokolov, Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary a Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Cheb. Žáci se v průběhu školního roku setkávali se svými mentory, odborníky z praxe, a rozvíjeli svůj projekt po stránce ekonomické, marketingové a podobně. Vyvrcholením bylo hodnocení týmů před investorskou komisí, ve které zasedli zástupci významných podnikatelských organizací v kraji. Úspěšné účastníky čeká za odměnu říjnový workshop prezentačních dovedností, soutěžící si také odvezli odborné knihy a vouchery na nákup hry „Finanční svoboda“. 

Soutěž se koná v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 9.9.2019 14:30