Úvodní strana > Krajské listy > Hazlov oslavil titul Vesnice Karlovarského kraje roku 2019

 Hazlov oslavil titul Vesnice Karlovarského kraje roku 2019

Předání ocenění
V Hazlově, jenž se nachází zhruba v polovině cesty mezi Chebem a Aší, se v pátek 16. srpna konaly oslavy zisku titulu Vesnice Karlovarského kraje roku 2019. Starostce obce Lence Dvořákové i jejím obyvatelům přijela pogratulovat hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová spolu s dalšími kolegy z vedení kraje. Oceněny však byly i další obce, které se do pětadvacátého ročníku populární soutěže přihlásily.​

Oblíbenou soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Jejím cílem je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň ukázat, co všechno se jim daří realizovat. Celkem se do ní letos přihlásilo na 205 obcí, přičemž jen z Karlovarského kraje jich bylo 22. Konkrétně se jednalo o Hazlov, Ovesné Kladruby, Podhradí, Velkou Hleďsebi, Drmoul, Křižovatku, Libou, Luby, Milhostov, Starou Vodu, Hájek, Hroznětín, Kyselku, Nové Hamry, Sadov, Doupovské Hradiště, Velichov, Pilu, Horní Blatnou, Těšovice, Krásno a Lomnici.
 
„Úspěch v této soutěži svědčí nejenom o schopnostech šikovných starostů, ale je to zásluha také občanů, spolků, podnikatelů a dalších subjektů působících v obci, kteří se aktivně zapojují do veřejného dění. V případě vítězného Hazlova se pak krásně ukazuje, jak se obec rozvíjí a jakým bohatým společenským životem žije. Nejenom paní starostce Lence Dvořákové, ale všem jejím obyvatelům ze srdce moc a moc blahopřeji a budu velmi držet palce v celostátním finále,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová během slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a vyzvala všechny občany Karlovarského kraje, aby vítěznou obec podpořili i ve veřejném hlasování na internetových stránkách www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez
 
Vítězný Hazlov byl komisí oceněn především za komplexní rozvoj celé obce, za bohatý spolkový, kulturní a společenský život a za příkladnou péči o veřejná prostranství, zeleň a vodní plochy. Výborně obec spolupracuje s podnikatelskými a zemědělskými subjekty, zaměřuje se na práci s dětmi a výchovu k ochraně životního prostředí. Hazlov, který se pyšní Zlatou stuhou, zároveň bude hájit barvy našeho regionu v celostátním kole, jež proběhne 14. září 2019 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Výsledky:

Stuhy
• Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Hazlov (okres Cheb)
• Modrá stuha - za společenský život: Krásno (okres Sokolov)
• Bílá stuha - za činnost mládeže:  Hroznětín (okres Karlovy Vary)
• Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Kyselka (okres Karlovy Vary)
• Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Stará Voda (okres Cheb)

Diplomy
• Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Lomnice (okres Sokolov)
• Diplom za vzorné vedení kroniky: Drmoul (okres Cheb)
• Diplom za rozvíjení komunitního života: Libá (okres Cheb)
• Diplom za kvalitní květinovou výzdobu: Velká Hleďsebe (okres Cheb)
• Diplom za příkladnou péči o zástavbu obce: Milhostov (okres Cheb)

Mimořádná ocenění
• Mimořádné ocenění za příkladnou péči o zadržování vody v krajině: Křižovatka (okres Cheb)
• Mimořádné ocenění za mezigenerační spolupráci: Těšovice (okres Sokolov)

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích: Ovesné Kladruby (okres Cheb)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
• Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Podhradí (okres Cheb) – zpřístupnění hradní věže
• Kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Velichov (okres Karlovy Vary) – oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie
• Kategorie C – nové venkovské stavby: Hájek (okres Karlovy Vary) – altán na odpočinkové zóně

Zvláštní ocenění
• Zvláštní cena hejtmanky za péči o válečné hroby: Sadov (okres Karlovy Vary)
• Zvláštní ocenění komise - osobnost roku - starosta: Pila – Stanislav Hoffman (okres Karlovy Vary)
• Objev roku: Doupovské Hradiště (okres Karlovy Vary)

Čestná uznání
• Čestné uznání za záchranu historického dědictví: Luby – rodinná hrobka Baštů (okres Cheb)
• Čestné uznání za péči o památné místo: Nové Hamry – památník na místě bývalého kostela v Jelení  (okres Karlovy Vary)
• Čestné uznání za udržování krušnohorských tradic: Horní Blatná – muzeum (okres Karlovy Vary)

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 19.8.2019 9:30