Úvodní strana > Krajské listy > K větrným elektrárnám v Novém Kostele se nikdo z občanů nevyjádřil, stavební povolení může být vydáno

 K větrným elektrárnám v Novém Kostele se nikdo z občanů nevyjádřil, stavební povolení může být vydáno

Větrná elektrárna
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, sděluje, že na základě zjišťovacího řízení vydal závěr zjišťovacího řízení záměru "3 větrné elektrárny a kabelová přípojka do hlavní rozvodny větrného parku" v katastrálním území Čižebná, obec Nový Kostel, s tím, že záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona a proces posuzování ukončil.

"Protože dopady záměru jsou bez závažného vlivu na životní prostředí a jsou i bez vlivu na obyvatele, může předkladatel tedy požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. K projektu se vyjádřily jen povinné subjekty, z občanů nikdo," dodává na vysvětlenou tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.

Se závěrem zjišťovacího řízení je možné se seznámit v plném znění zde: www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=KVK040
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 19.8.2004 0:00