Úvodní strana > Krajské listy > Kraj vybere zpracovatele architektonických studií keramické školy

 Kraj vybere zpracovatele architektonických studií keramické školy

Budova keramické školy
​Karlovarský kraj hledá zpracovatele tří architektonických studií pro řešení havarijního stavu historické budovy keramické školy. Studie by měly také nastínit předpokládaný rozvoj školy odpovídající požadavkům na moderní výuku. V současnosti už je k dispozici zadání pro nezávislé projektové kanceláře, které mohou zaslat nabídky na veřejnou zakázku do 29. srpna 2019, 13 hodin.


„Všichni si plně uvědomujeme, že škola již více než dva roky funguje v provizorních podmínkách a její kapacita i každodenní činnosti jsou významně omezeny. Na řešení se postupnými kroky intenzivně pracuje. S ředitelkou školy, zástupci Kanceláře architektury města Karlovy Vary a přizvanými odborníky jsme na červnovém workshopu formulovali konkrétní požadavky na fungování i stavební program objektu školy. Výsledkem všech přípravných činností je právě vytvořené zadání a řada odborných podkladových materiálů,“ vysvětlil Josef Janů, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje s tím, že jednotlivé studie umožní porovnání rozdílných názorů a stylů architektů.

Pozornost veřejnosti se v poslední době soustředila na to, zda historickou budovu s významnými statickými vadami rekonstruovat, nebo přistoupit k demolici. „Celá problematika je však mnohem složitější a pro zodpovědné rozhodnutí vedení kraje je nutné vytvořit komplexní podklady od zkušených odborníků v oblasti architektury, stavebního inženýrství, statiky a dynamiky staveb a dalších specialistů. Je nutné vzít v úvahu, že hodnota keramické školy v Karlových Varech nespočívá pouze ve stavbě její historické budovy, ale také v mnohaletém úspěšném fungování této specificky zaměřené vzdělávací instituce v našem regionu. Přitom ale stále musíme mít na paměti, že je třeba co nejrychleji vytvořit pro žáky i pedagogy důstojné podmínky k práci,“ zdůraznil Jaroslav Bradáč, krajský radní pro oblast školství.

Studie bude kraj posuzovat i podle finančního objemu stavby a budoucích provozních nákladů. „Rozhodující význam bude mít také navržený harmonogram výstavby a jeho dopad na výuku v provizorních podmínkách. S návrhy architektonických studií rozhodně chceme seznámit veřejnost, jejíž podněty pro nás budou velmi důležité,“ dodal Josef Janů. Řešení všech zpracovaných architektonických studií budou sloužit kraji jako podklad pro zadání projektové přípravy a realizaci stavby. Podmínky a kritéria výběru, včetně zadání studie, jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 2.8.2019 10:20