Úvodní strana > Krajské listy > Kraj zmodernizuje odborné zázemí pro gastronomické obory

 Kraj zmodernizuje odborné zázemí pro gastronomické obory

Kuchaři
​V prostorách Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary bude v následujících měsících panovat čilý stavební ruch. Dvorní vestavbu, která se nachází mezi opěrnou zdí a objektem školy, čeká demolice. Na jejím místě dojde k vybudování nové jednopodlažní přístavby, jež bude sloužit jako zázemí pro odborné vzdělávání žáků v gastronomických oborech. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací.


„Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi celkem pět nabídek, přičemž žádná nemusela být z následného hodnocení vyřazena. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Mudicon, která provede stavební práce za 8,2 milionu korun včetně DPH. Realizace veřejné zakázky poběží pět měsíců. Předpokládáme, že začít by se mělo v srpnu letošního roku a hotovo by mělo být během prosince,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Součástí stavby bude také výměna stávající ležaté kanalizace pod suterénem objektu a osazení cvičné kuchyně gastronomickou technologií, kterou již Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary disponuje. Tuto technologii bude nutno v rámci veřejné zakázky přemístit z odloučených pracovišť v Nejdku a Staré Role do místa stavby, částečně doplnit novou technologií a sesadit do funkčního celku. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu školy. Nejhlučnější demoliční a výkopové práce by však měly být podle harmonogramu provedeny ještě před začátkem školního roku během srpna.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 12.7.2019 13:05