Úvodní strana > Krajské listy > Vláda schválila akční plán restrukturalizace, opatření pomohou i našemu kraji

 Vláda schválila akční plán restrukturalizace, opatření pomohou i našemu kraji

Student
​St​rukturálně postižené kraje, tedy Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj v uplynulém období pracovaly pod vedením Národního výkonného týmu programu RE:START na aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace na období 2019 - 2020. Plán zahrnuje přehled všech klíčových oblastí, v nichž potřebují tyto regiony pomoc od státu. Vláda následně počátkem týdne schválila 16 nových opatření, která pomohou v uvedených krajích financovat výzkum a vývoj, vzdělávání, podnikání, bytovou politiku i dopravní infrastrukturu.


„Jedná se již o 3. aktualizaci akčního plánu, na základě které vzniklo 16 nových opatření, tedy programů, z nichž budou moci strukturálně postižené regiony získat finance na své strategické a podpůrné projekty.  Za Karlovarský kraj je to například vybudování univerzitní infrastruktury, zvýšení kvality bydlení a bytové politiky, v oblasti středního školství rekonstrukce budovy Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech, výstavba nového pracoviště odborného výcviku Střední školy živnostenské Sokolov, rekonstrukce objektu ISŠ Cheb. V plánu máme také vybudování společného operačního střediska složek IZS, mezi podpůrnými projekty nechybí rozvoj karlovarského letiště, sociální služby, modernizace přístrojů v nemocnicích a další,“ vysvětlila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Vláda v rámci nových opatření souhlasila i s podporou vzniku a provozu vědeckotechnických parků, počítá s financováním provozu regionálních pracovišť vysokých škol či s modernizací výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí středních škol.  „Příslušná ministerstva by nyní měla vyhledat nástroje pro realizaci jednotlivých opatření, vyčlenit potřebné finance a vyhlásit výzvy na míru pro jednotlivé kraje,“ upřesnila hejtmanka.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové se podařilo pro strukturálně postižené kraje zajistit přesun 6 miliard korun z nevyužitých prostředků fondů Evropské unie. Tyto peníze půjdou například na snížení emisí v dopravě či na modernizace základních škol.

Více informací najdou zájemci na stránkách programu RE:START.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 19.6.2019 16:00