Úvodní strana > Krajské listy > Do Karlovarského kraje přijedou zástupci Evropské komise

 Do Karlovarského kraje přijedou zástupci Evropské komise

Medard
​Ve středu 15. května 2019 navštíví Karlovarský kraj představitelé Evropské komise. V doprovodu hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové, vedení společnosti Sokolovská uhelná, starostů a dalších zástupců regionu budou diskutovat o situaci strukturálně postiženého kraje, zvláště pak o řešení následků těžby na Sokolovsku, možnostech čerpání evropských dotací i o budoucích plánech rozvoje území.


„Chceme zástupce Evropské komise seznámit s problémy, kterými žije náš strukturálně postižený kraj, s tím, jak se zejména na Sokolovsku daří zahlazovat následky těžební činnosti, ale je třeba připomenout i blížící se útlum těžby a s tím spojenou nutnost vzniku nových pracovních příležitostí. Před časem jsme také založili takzvanou uhelnou platformu, která má vytvořit koncepci a seznam projektů spadajících do řízené restrukturalizace kraje. Mluvit budeme o plánech výstavby testovacího centra BMW, jež vznikne na Podkrušnohorské výsypce, představíme úspěšně realizované projekty rekultivace a revitalizace krajiny, jako je jezero Medard. V Karlových Varech rozhodně zavítáme na naše mezinárodní letiště, jehož potenciál je zapotřebí do budoucna maximálně využít. Nemůžeme vynechat ani prohlídku lázeňského centra Karlových Varů, protože lázeňství a balneologie k našemu regionu neodmyslitelně patří,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Vedení kraje by také chtělo společně s představiteli Sokolovské uhelné apelovat na zástupce Evropské komise, aby bylo Sokolovsko podobně jako vybrané oblasti Slovenska, Polska nebo Řecka zařazeno mezi pilotní oblasti, regiony, kam bude přednostně směřovat podpora z EU. „Jde o velmi diskutované téma a už dnes víme, že tyto pilotní části zemí Evropské unie budou moci na svůj rozvoj finance z EU čerpat. Pro nás je nezbytně nutné, aby mezi nimi bylo i území z našeho kraje,“ dodala hejtmanka.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 14.5.2019 13:50