Úvodní strana > Krajské listy > ​Na obnovu památek uvolní kraj další peníze

 ​Na obnovu památek uvolní kraj další peníze

Dotace
​Karlovarský kraj se rozhodl pomoci památkám další dvoumilionovou finanční injekcí. Peníze rozdělí v rámci druhé výzvy dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Příjem elektronických žádostí bude probíhat od 25. května do 3. června.


Pravidla dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí zůstávají stejné. Jediný rozdíl nastane v definici způsobilého žadatele. O dotaci budou moci žádat vedle nových žadatelů také ti, kteří nebyli podpořeni v první výzvě programu. Jejich definitivní seznam bude uveřejněn na webových stránkách Karlovarského kraje po jednání zastupitelstva, které zasedá 25. dubna. Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit 500 tisíc korun.

„Jsem ráda, že se nám podařilo z přebytku hospodaření kraje z minulého roku uvolnit další finanční prostředky na obnovu památek, protože v této oblasti stále cítím velký dluh z minulosti. Opravené objekty nejenže přispívají k rozvoji cestovního ruchu, ale mnohdy obohacují prostřednictvím nejrůznějších programů i život místních obyvatel a stávají se takovými menšími kulturními centry,“ uvedla náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová.

Podobně jako v první výzvě si mohou žadatelé vyplnit žádost nanečisto. Tato funkce bude spuštěna 13. května. Připravenou elektronickou žádost lze poté doplňovat a měnit dle potřeby a v den spuštění příjmu žádostí jednoduše odeslat a vytisknout. Do týdne je pak nutné jí doručit v listinné podobě spolu s povinnými přílohami na podatelnu krajského úřadu. Veškeré informace o dotačním programu, včetně pravidel a vzorů jednotlivých dokumentů, najdou zájemci na webových stránkách Karlovarského kraje. Nechybí ani kontakty na referenty oddělení památkové péče, se kterými je možno telefonicky, osobně nebo elektronicky konzultovat případné dotazy.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 25.4.2019 12:25